Aktualności
Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Negocjacje płacowe w Enea S.A.

Data publikacji: 24/02/2021

Drugie wezwanie do podjęcia negocjacji poskutkowało - kluczowa Spółka  Grupy Kapitałowej (GK)-  Enea S.A. zaprosiła Stronę Społeczną do rozpoczęcia rozmów i negocjacji, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Spółce w 2021 r. Ze względu na restrykcje narzucane przez zespół medyczny z którym współpracuj rząd RP, strona związkowa mogła uczestniczyć w spotkaniu wyłącznie w formie wideo-konferencji.


Negocjacje płacowe w Enea Pomiary

Data publikacji: 16/02/2021

Pierwszą Spółką z GK Enea, która odpowiedziała na nasze wezwanie do negocjacji placowych, których celem jest uzgodnienie polityki płacowej w 2021 r jest Spółka Enea Pomiary. Ze względu na oficjalną sytuację epidemiczną, rozmowy toczyły się w trybie mieszanym (stacjonarnym i wedeokonferencyjnym).


Wspólna Działalność Socjalna w 2021 r.

Data publikacji: 21/01/2021

Administrator Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) zorganizował kolejne spotkanie, którego celem było uzgodnienie Planu i Preliminarza  WDS na 2021. Z powodu pandemii spotkanie odbyło się w formie wideo-konferencji.


Życzenia świąteczne Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea

Data publikacji: 17/12/2020

kartka KM2 na stronę 2020-page-001.jpg


Odszedł Józef Szreiber

Data publikacji: 17/12/2020

Szreiber_pogrzeb.png


Minister Soboń w Enea

Data publikacji: 15/12/2020

Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego Artur Soboń, zawitał do Enea i spotkał się ze Stroną Społeczną.Nie tylko o płacach w Enea Serwis

Data publikacji: 15/12/2020

Zgodnie z uzgodnieniem  z 16 października 2020 r. strony dialogu społecznego w Enea Serwis spotkały się by porozmawiać o ewentualnych ruchach płacowych w Spółce w 2020 r. Jak się okazało tematyka spotkania była szersza.


Koniec negocjacji płacowych w Enea Centrum

Data publikacji: 18/11/2020

W Enea Centrum kontynuowano rozmowy, których celem było zakończenie negocjacji płacowych w 2020 r.


Nie tylko o płacach w Enea Pomiary

Data publikacji: 16/11/2020

W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się z Zarządem Enea Pomiary.


Działalność socjalna - spotkanie

Data publikacji: 13/11/2020

Strony dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej Enea spotkały się by rozmawiać o Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w 2021r. Ze względu na obecną sytuację formą podstawową spotkania byłą wideokonferencja.


Spotkanie w Enei Logistyka w obecności Zarządu Enei Operator

Data publikacji: 28/10/2020

W dniu 28 października 2020 r., głównie w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w Enei Logistyka w obecności Zarządu Enei Operator. Pracodawcę ze strony EL reprezentowali: Sławomir Hinc - Prezes Zarządu oraz Adam Górczyński - członek Zarządu ds. Operacyjnych; ze strony EOP: Andrzej Kojro - Prezes Zarządu, Michał Cebula - Wiceprezes Zarządu ds. pracowniczych oraz Katarzyna Jarzębińska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich.


Spotkanie płacowe w Enei Centrum

Data publikacji: 27/10/2020

W dniu 27 października br., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w Enei Centrum, w którym uczestniczył m.in. prezes Zarządu Dariusz Szymczak.
Na wstępie Dyrektor Departamentu Wsparcia HR Anna Kowalik przedstawiła prezentację dotyczącą:
- propozycji uzgodnienia dni wolnych: w 2021 r. święta przypadające w sobotę to: 1 maja, 14 sierpnia i 25 grudnia. Proponuje się udzielenie dnia wolnego:
za dzień 1 maja - dzień 4 maja, wtorek;
za dzień 14 sierpnia - dzień 13 sierpnia, piątek;
za dzień 25 grudnia - dzień 24 grudnia, piątek.


Porozumienie w Enei Operator!

Data publikacji: 21/10/2020

W dniu 21.10.2020 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei Operator, którego głównym celem była kontynuacja rozmów, zgodnie z podpisanym wcześniej Porozumieniem płacowym.
Pracodawcę reprezentował Zarząd w składzie: Andrzej Kojro - Prezes Zarządu, Wojciech Drożdż - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, Michał Cebula - Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych, a także Katarzyna Jarzębińska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich.


Przekształciliśmy się w Komitet Protestacyjno-Strajkowy!!!

Data publikacji: 21/10/2020

Realizując decyzje Rady Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ Solidarność z dnia 08.10.2020 r., Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea (KM) podjęła uchwałę o przekształceniu się w Komitet Protestacyjno - Strajkowy. Początkiem akcji protestacyjnej jest oflagowanie zakładów pracy na terenie działania KM.


Porozumienie płacowe w Enei Serwis - negocjacje zakończone

Data publikacji: 16/10/2020

W dniu 16 października 2020 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei Serwis. Pracodawcę reprezentowali Ireneusz Rogowski - Prezes Zarządu, Sławomir Szczot - Wiceprezes zarządu ds. rozwoju, Piotr Bogusławski – Wiceprezes zarządu ds. pracowniczych oraz Czesław Koltermann - Wiceprezes zarządu ds. technicznych.
Na wstępie Prezes przedstawił sytuację finansową spółki. Ostatnie negocjacje zakończyły się na poziomie 200 zł obligatoryjnego wzrostu płac, co w sferze obligatoryjnej miało w tym roku wyczerpywać oczekiwania strony społecznej.


Spotkanie płacowe w Enei SA

Data publikacji: 15/10/2020

W dniu 15.10.2020 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei S.A. Pracodawcę reprezentowali: Paweł Szczeszek - Prezes Zarządu, Tomasz Siwak - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, Tomasz Szczegielniak - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych. Prezes Szczeszek rozpoczął od tematu trudności finansowych w Grupie. Po czym po długiej dyskusji uzgodniono 900 zł na Boże Narodzenie oraz 50 zł wzrost płacy zasadniczej (obligatoryjnie) od grudnia. Nagroda zostanie wypłacona nie później niż 15 grudnia br.


14 sierpnia 2020 r. Dzień Energetyka

Data publikacji: 13/08/2020


Wspólna Działalność Socjalna 2020

Data publikacji: 28/07/2020

W Poznaniu spotkały się strony, które w lutym 2020 r. uzgodniły  zasady Wspólnej Działalności Socjalnej w Grupie Kapitałowej Enea w tym roku (WDS). Spotkanie odbyło się z inicjatywy strony związkowej.


Stanowisko Związków Zawodowych GK Enea

Data publikacji: 2/06/2020

Docierają do nas sygnały o potencjalnych planach dekompozycji GK Enea, mającej polegać na odłączeniu od niej wytwórców energii oraz kopalni węgla kamiennego. Związki zawodowe trzecg central związkowych działających w GK Enea przyjęły jednoznacznie negatywne stanowisko w tej sprawie.


Negocjacje w Enea Pomiary

Data publikacji: 7/05/2020

Zgodnie z postanowieniem z ostatniego spotkania płacowego o kontynuacji tych rozmów w maju, doszło do spotkania stron celem ustalenia polityki płacowej w br.