37 rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

 Data publikacji: 19/10/2021

37 lat temu zginał bł. ks. Jerzy Popiełuszko, patron NSZZ "Solidarność". Poleceniodawcy tego morderstwa do dziś są chronieni przed jakimkolwiek rozliczeniem.
Posłuchajmy jego ostatniego kazania.