Aktualności
Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Wyrok w sprawie reprezentatywności Synergii i co z tego wynika

Data publikacji: 7/09/2017

Dziś Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok w sprawie wniosku organizacji Synergia dotyczącego stwierdzenia jej reprezentatywności. Sąd stwierdził oczywistą oczywistość, która nie była podważana przez żadną ze stron ani przez uczestnika postępowania, którym na pewnym jego etapie stała się NSZZ "Solidarność" Enea - w Enea S.A. organizacja Synergia posiada reprezentatywność.

Skoro to oczywista oczywistość, to o co właściwie chodzi w tej sprawie? Zapraszamy do lektury.


„GODNY WYBÓR” w Grupie Kapitałowej Enea?

Data publikacji: 1/09/2017

Zasady kończenia aktywności zawodowej i przechodzenia na emeryturę muszą być akceptowane społeczne. Przywracając wiek emerytalny 60 i 65 lat i dając możliwość wyboru, realizujemy właśnie społeczny postulat – mówił prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji kampanii społeczno-informacyjnej pt. „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”. A jak to wygląda obecnie w GK Enea?


Zmiany w Zarządzie Enea S.A.

Data publikacji: 25/08/2017

Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Nadzorczej Enea S.A. z Zarządu odwołano Mikołaja Franzkowiaka, dotychczasowego wiceprezesa ds. finansowych, oraz Wiesława Piosika, dotychczasowego wiceprezesa ds. korporacyjnych.

Rada Nadzorcza delegowała do pracy w Zarządzie swojego członka, Rafała Szymańskiego. Obejmie on tymczasowo funkcję wiceprezesa ds. korporacyjnych.

Więcej w raporcie giełdowym dostępnym pod adresem: Zmiany w składzie Zarządu Enea S.A.


Nagroda na Dzień Energetyka

Data publikacji: 28/07/2017

Została ustalona wysokość nagrody na Dzień Energetyka, której minimalna wysokość określona jest w naszym ZUZP. 


Dajcie człowieka - paragraf się znajdzie

Data publikacji: 27/07/2017

Rzecz będzie o pozbywaniu się Dyrektor Ewy Skrzyńskiej.

Skansen PRL/III RP w Enea trzyma się mocno. Jak przystało na muzeum wszelkie zjawiska dotyczące przedstawianego okresu historycznego są bardzo uwypuklone. Wiele wskazuje na to, że tym razem mamy do czynienia z nawiązaniem do charakterystycznego zjawiska karania za dociekanie prawdy, która może być szkodliwa dla osób z kręgu "nietykalnych".


Zamrożone dobro pracowników

Data publikacji: 4/07/2017

Na skutek roszczenia organizacji Synergia do bycia stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Enea S.A. oraz Spółek Zależnych Wymienionych w Załączniku nr 10 do Układu (krótko mówiąc: ZUZP Enea) zamrożone zostały wszelkie sprawy związane z wykonywaniem zbiorowego prawa pracy, przy którym wymagana jest współpraca ze związkami zawodowymi. 


Spotkanie kwartalne z Zarządem Enea S.A.

Data publikacji: 4/07/2017

Spotkaliśmy się z Zarządem Enea S.A. w ramach tzw. spotkania cyklicznego.


Umowa Społeczna GK Enea - dajemy konkrety

Data publikacji: 29/06/2017

Na nasze pismo wzywające do negocjacji umowy społecznej (Wzywamy do negocjacji, chcemy Umowy Społecznej!) otrzymaliśmy odpowiedź Zarządu Enea S.A. w tonie wymijającym, przez niektóre związki zawodowe określonym jako "kpina". Mimo to uznajemy ją za sygnał otwierający drogę do rozmów.


Nowe regulaminy RPS i RJO Enea S.A. - nasza opinia

Data publikacji: 28/06/2017

Jakiś czas temu otrzymaliśmy projekty nowych regulaminów: Regulaminu Przedsiębiorstwa Spółki Enea S.A. oraz Regulaminu Jednostek Organizacyjnych Enea S.A. Dokumenty zostały nam przesłane w formacie PDF bez zaznaczonych zmian w stosunku do stanu obecnego. Mimo monitów nie otrzymaliśmy zestawienia zmian. Być może wiemy dlaczego.


Rocznica Czerwca 1956

Data publikacji: 28/06/2017

Poznaniacy od momentu wkroczenia Armii Czerwonej byli pod szczególnym nadzorem nieufnych wobec nic władz komunistycznych. Odbiło się to także w sferze ekonomicznej - niepewny ideologicznie Poznań dostawał wielokrotnie mniej środków na rozwój, a pracownicy przemysłowi średnio 100zł niższą pensję niż ich koledzy z innych części kraju. To nędza i niewyobrażalnie złe dziś dla nas warunki pracy wyprowadziły ich na ulicę pamiętnego 28 czerwca 1956 roku.


Tabela płac Enea Centrum-co zrobi Zarząd, by nie zapłacić pracownikom?

Data publikacji: 8/06/2017

W dniu 14.04.2014 zakończył się spór zbiorowy w spółce Enea Centrum. Od tego dnia rozpoczął się spór o dotrzymanie Porozumienia w zakresie wynegocjowanego podniesienia obowiązującej podstawy do budowy tabeli płac zasadniczych o 5%. Do dnia dzisiejszego ten zapis Porozumienia kończącego spór zbiorowy z roku 2014 nie został przez Zarząd Enea Centrum wypełniony.


Konflikt w Elektrowni Połaniec

Data publikacji: 5/06/2017

W Elektrowni Połaniec z najwyższym niepokojem obserwujemy, jak traktowani byliby wszyscy pracownicy w Polsce gdyby nie doszło do zmiany  w polskim układzie politycznym. Nas przerzucano używając wszelkich kruczków prawnych na zasadach art. 231 K.p., w Połańcu ludzie są już po prostu zmuszani do zmiany pracodawcy i pogorszenia swoich warunków pracy i płacy.


Metody S.B. w Enea

Data publikacji: 5/06/2017

Mija właśnie 28 rocznica wyborów kontraktowych, będących wynikiem umowy okrągłostołowej pomiędzy wyselekcjonowaną częścią tzw. opozycji antykomunistycznej i komunistami. Los sprawił, że jednocześnie noc z 4 na 5 czerwca to rocznica wydarzeń, które znane są jako Nocna Zmiana, a były udaną próbą obrony przed jakąkolwiek głębszą dekomunizacją.
Aby ocenić czasy w których przyszło nam aktualnie żyć proponujemy mały eksperyment historyczno-intelektualny. Przedstawimy potencjalną wizję funkcjonowania Enea S.A. w czasach działania komunistycznej Służby Bezpieczeństwa.


Wzywamy do negocjacji, chcemy Umowy Społecznej!

Data publikacji: 2/06/2017

Grupa Enea wciąż się rozrasta, trwają procesy konsolidacji nowych podmiotów. Już docierają do nas sygnały o niepokojących zjawiskach występujących w czasie tego procesu. Dlatego uważamy, że w GK Enea potrzebna jest nowa Umowa Społeczna, obejmująca wszystkie obecne podmioty Grupy.


Regulamin Pracy w Enea Centrum podpisany!

Data publikacji: 25/05/2017

Od początku roku trwały prace nad nowym Regulaminem Pracy spółki Enea Centrum, które miały na celu umożliwić zatrudnienie osób pracujących dla spółki za pośrednictwem agencji pracy tymczasowych bez dezintegracji działalności spółki. Dziś udało się podpisać uzgodnioną w trybie układowym nową wersję dokumentu.


Zakończenie kontroli PIP w Enea Centrum

Data publikacji: 24/05/2017

W dniu 23 maja 2017 odbyło się spotkanie z Panią Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu podsumowujące prowadzoną przez nią kontrolę w spółce Enea Centrum. Głównym obszarem kontroli były sprawy płacowe w spółce.


Filizofia Kalego czyli hipokryzja w praktyce

Data publikacji: 16/05/2017

"Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy (...) to jest zły uczynek (...). Dobry, to jak Kali zabrać komuś krowy."
Henryk Sienkiewicz (z książki W pustyni i w puszczy)

Pewna organizacja założona w GK Enea dla obrony partykularnych interesów określonej, dość wąskiej grupy osób, bardzo zaprzyjaźniona z całym Zarządem Enea S.A., jako podstawową metodę działalności stosuje m.in. kłamstwa i oczernianie osób oraz organizacji dla niej niewygodnych. Jedną z grup pracowników, którzy zostali w ten sposób zaatakowani, byli instruktorzy szkoleń BHP. Powodem opętańczego ataku, przez który pracownicy ci zaczęli być traktowani  niemal jak przestępcy był fakt, iż "śmieli" oni korzystać z przysługującego im prawa do odpłatnego zwolnienia z pracy celem przeprowadzania szkoleń, za które otrzymywali osobne wynagrodzenie. Tymczasem...


Wspólna Reprezentacja NSZZ "Solidarność" GK Enea

Data publikacji: 16/05/2017

W dniu 15.05.2017 w Daniszewie spotkali się przedstawiciele organizacji spod szyldu NSZZ "Solidarność" z GK Enea. Nasze spotkania to przejaw odpowiedzialności za wiele tysięcy pracowników spółek koncernu energetycznego Enea zrzeszonych w NSZZ "Solidarność". Szczególnie w obecnej sytuacji musimy trzymać się razem i współpracować.


Spotkanie kwartalne z Zarządem Enea S.A.

Data publikacji: 16/05/2017

Odbyło się kolejne tzw. spotkanie kwartalne z Zarządem Enea S.A. Poprzednie miało miejsce w październiku 2016r...


Regulamin Pracy w Enea Centrum

Data publikacji: 16/05/2017

Już od paru miesięcy pracujemy nad uzgodnieniem nowego kształtu Regulaminu Pracy w spółce Enea Centrum. Główną motywacją zmian miało być umożliwienie zawarcia przez spółkę umów o pracę z osobami wykonującymi dziś zadania na rzecz Enea Centrum za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (w skr. APT). Dotychczasowe propozycje Zarządu wykraczały jednak daleko poza zakres niezbędny dla wypełnienia tego celu.