Aktualności
Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Rozmowy płacowe w Enea S.A.

Data publikacji: 20/02/2018

W poniedziałek 19 lutego 2018 roku odbyła się kolejna tura rozmów płacowych w Enea S.A. Niestety spotkanie trudno nazwać zadowalającym.


Nowe regulaminy organizacyjne Enea S.A. - opinia

Data publikacji: 25/01/2018

Różne są trendy organizacyjne, lecz ze świecą szukać takiej organizacji jak Enea S.A. Średnio mniej niż czterech pracowników na jednego zarządzającego (dyrektora, dyrektora pionu, kierownika biura albo kierownika referatu) to swoisty rekord.


Dyskryminacja i szykany bezkarne?

Data publikacji: 23/01/2018

We wrześniu zeszłego roku opisywaliśmy sprawę szykan ze względu na poglądy polityczne (przynależność lub sympatia do partii PiS) oraz przynależność związkową (NSZZ "Solidarność"). Sprawa pozostaje bez wyjaśnienia do dziś, a młody człowiek wciąż pozostaje bez pracy. Smaku całej sprawie nadaje fakt, iż Komisja Etyki, która miała temat wyjaśnić, od paru miesięcy jest pozbawiona skutecznego mandatu do działania ponieważ... wygasła jej kadencja, a osoby odpowiedzialne za nowe wybory jej członków jakoś nie kwapią się do przeprowadzenia tej czynności.


Podwójne dojenie Enea S.A.

Data publikacji: 14/12/2017

Kodeks spółek handlowych nie bez powodu przewidział dla spółek akcyjnych organ nadzorujący w postaci Rady Nadzorczej. Aby organ ten wypełniał swoje ważne funkcje prawidłowo jego członkowie nie mogą być obarczeni żadnymi oznakami zależności od kontrolowanego Zarządu spółki.

W trosce o dobro spółki Enea S.A., która jako spółka wiodąca ma decydujący wpływ na wszystkie spółki GK Enea, dodatkowo zobowiązani przepisami obowiązującego prawa, podjęliśmy określone kroki by ostatecznie wyjaśnić poważne wątpliwości gromadzące się wokół trzech członków Rady Nadzorczej Enea S.A.


Pierwsze rozmowy płacowe w Enea S.A.

Data publikacji: 13/12/2017

W dniu 12.12.2017 roku odbyły się pierwsze rozmowy płacowe w Enea S.A. Rozmowy bardzo ważne, bowiem jak uczy doświadczenie poprzednich lat to od nich zależy poziom ruchów płacowych w pozostałych spółkach GK Enea.


Wspólnie o rozwoju przedsiębiorstw

Data publikacji: 21/11/2017

W środę 15 listopada br. w siedzibie NSZZ „Solidarność” Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM odbyło się spotkanie z Posłem RP Panem Tadeuszem Dziubą.

Stanowisko w sprawie Systemu Oceny Pracownika

Data publikacji: 20/11/2017

Zespół powołany do oceny przebiegu i skutków wdrożenia systemu S.O.P w GK Enea zakończył pracę. Jej wynikiem jest notatka zawierająca rekomendacje dla Zarządu Enea S.A. co do dalszego losu tego projektu. Niestety nie udało się osiągnąć ujednolicenia stanowiska zespołu reprezentującego obszar zarządzania zasobami ludzkimi oraz związków zawodowych reprezentujących te "zasoby ludzkie".


Ważne stanowisko NSZZ "Solidarność" GK Enea. Co z umową społeczną?

Data publikacji: 10/11/2017

Po raz kolejny spotkały się organizacje NSZZ "Solidarność" działające w GK Enea. Tym razem skorzystaliśmy z niezwykle miłej gościny organizacji z Enea Elektrownia Połaniec i spółek zależnych.


Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w MPEC Białystok wraca do pracy

Data publikacji: 1/11/2017

Sławek Grygoruk wraca z dniem 2 listopada 2017 do pracy. Taka ugoda została zawarta z Zarządem MPEC Białystok. Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie art. 52 k.p. zostanie wycofane.


Solidarni ze Sławkiem Grygorukiem

Data publikacji: 30/10/2017

Wszystkie najważniejsze związki zawodowe obszaru dystrybucji i wytwarzania murem za zwolnionym przewodniczącym Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarność" z MPEC Białystok.

Zwolnienie dyscyplinarne lidera organizacji związkowej podlegającemu szczególnej ochronie stosunku pracy, dodatkowo sprokurowane przy użyciu mocno naciąganych zarzutów o charakterze insynuacji, stanowi wypowiedzenie wojny instytucji związków zawodowych w ogóle. 


Żądamy cofnięcia bezprawnej decyzji

Data publikacji: 26/10/2017

Na bazie zarzutów, które nie wytrzymują konfrontacji z opinią autorytetów świata prawa pracy, a wręcz noszą wszelkie znamiona mistyfikacji, Zarząd kontrolowanej przez Enea S.A. spółki MPEC Białystok sp. z o.o. poważył się zwolnić w trybie dyscyplinarnym przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" MPEC Białystok Sławomira Grygoruka. 

Przekroczona została kolejna granica walki ze związkami zawodowymi w GK Enea, w szczególności z NSZZ "Solidarność". Granica, której przekroczenie stanowi oczywiste wyzwanie rzucone w stronę członków wszystkich związków zawodowych w GK Enea.


Rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Data publikacji: 19/10/2017

Dziś kolejna rocznica niewyjaśnionej do dziś śmierci Rycerza Prawdy, patrona NSZZ "Solidarność", bł. ks. Jerzego Popiełuszki.


Pożegnanie Grzegorza Jeziornego

Data publikacji: 16/10/2017

Spotkanie w dniu 13 października 2017 roku było też jednocześnie pożegnaniem Pana Grzegorza Jeziornego, który odchodzi na zasłużoną emeryturę.


Spotkanie WDS. Prezentacja systemu kafeteryjnego.

Data publikacji: 13/10/2017

Na poprzednim zebraniu strony społecznej i Administratora Wspólnej Działalności Socjalnej w ramach poszukiwania ewentualnej nowej formuły funkcjonowania WDS postanowiono przyjrzeć się idei tzw. systemu kafeteryjnego w zarządzaniu środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na obecnym mieliśmy okazję się zapoznać z prezentację jednego z nich. Jego ideą jest: pracownik sam wie najlepiej, na co chce przeznaczyć przysługujące mu środki.


Jak upadają organizacje?

Data publikacji: 10/10/2017

W Enea S.A. konstytuuje się zarząd w nowym składzie. Mamy chwilę spokoju, więc możemy pozwolić sobie na chwilę refleksji. Zajmijmy się tematem: jak upadają organizacje?


Zerwane posiedzenie S.O.P.

Data publikacji: 6/10/2017

Pierwsze zebranie Zespołu ds. SOP zerwane. Przedstawiciele związków zawodowych zgodnie opuścili salę obrad.


Zasady płacowe w Enea Centrum

Data publikacji: 25/09/2017

Ruszają na dobre prace zespołu ds. tabeli płac w spółce Enea Centrum.


Nie jesteś za KOD? Enea S.A. nie dla Ciebie.

Data publikacji: 20/09/2017

Regulaminy, procedury.. bzdury

Zapewne spotkałeś się Czytelniku nie raz z sytuacją, gdy urząd czy urzędnik wykorzystuje formalizmy i kruczki proceduralne dla wymigania się od podjęcia decyzji w określonym czasie bądź po prostu spławienia petenta. Ale prezes Zarządu spółki giełdowej nie może mieć mentalności urzędnika, to powinien być człowiek z wizją i charyzmą. Niezmiernie zdziwiła nas więc odpowiedź, którą otrzymaliśmy na nasze pismo w sprawie niezwykle poważnej, dotyczącej dyskryminacji ze względu na poglądy polityczne oraz przynależność związkową występujące w Enea S.A.


Chrześcijańskie obchody Dnia Energetyka

Data publikacji: 17/09/2017

Dziś, 17 września 2017 roku, z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków NAZARET Oddział Terenowy Wielkopolska, odbyła się uroczysta msza święta. Przedtem pod obeliskiem upamiętniającym energetyków, którzy zginęli podczas II wojny światowej, złożone zostały kwiaty.


Spotkanie w sprawie SOP

Data publikacji: 14/09/2017

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami Zarządu Enea S.A.: Prezesem Mirosławem Kowalikiem oraz pełniącym obowiązki wiceprezesa ds. korporacyjnych Rafałem Szymańskim. Było ono odpowiedzią na silny protest strony społecznej dotyczący wprowadzania Systemu Oceny Pracowniczej bez przeprowadzenia konsultacji ze stroną społeczną.