Aktualności
Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Obrady KM NSZZ "Solidarność" Enea

Data publikacji: 27/04/2018

W Niechorzu odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: członek zarządu Enea Serwis Piotr Bogusławski i członek rady nadzorczej Enea Operator Marek Michalczyk.


Enea Pomiary - finisz rozmów płacowych

Data publikacji: 13/04/2018

Enea Pomiary to jedna z ostatnich spółek, w których nie podpisaliśmy jeszcze uzgodnienia płacowego na rok 2018.


Enea Centrum - spotkanie z Zarządem

Data publikacji: 10/04/2018

Spółka Enea Centrum znana jest z dużej liczby problemów społecznych. Dlatego na spotkaniu z jej Zarządem zawsze jest wiele tematów do omówienia.


Enea Oświetlenie - Regulamin pracy i ZUZP

Data publikacji: 5/04/2018

Spotkaliśmy się z Zarządem Enea Oświetlenie aby porozmawiać o uzgodnieniu nowego Regulaminu Pracy oraz zmian do ZUZP obowiązującego w spółce.


Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2018

Data publikacji: 30/03/2018

zyczenia2.jpg


Rozmowy o PPE

Data publikacji: 29/03/2018

W Poznaniu w „Skalarze” odbyło się spotkanie dotyczące aktualizacji zapisów Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) w GK Enea. Oprócz stron dialogu społecznego w Enea w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firmy AVIVA (prowadzącej PPE w Enea). 


Wybraliśmy władze na kadencję 2018-2022!

Data publikacji: 26/03/2018

Nasza Organizacja Międzyzakładowa zakończyła proces wyborczy. W Dymaczewie Nowym spotkali się Delegaci NSZZ Solidarność Enea, organizacji liczącej ponad 3 tysiące członków. Głównym celem zebrania był wybór władz związku na kadencje 2018-2022. Na ogólną liczbę delegatów 65 w zjeździe uczestniczyło 64.

Żegnając odchodzącego na emeryturę naszego wieloletniego przewodniczącego Piotra Adamskiego wybraliśmy jego następcę, którym został Krzysztof Nawrocki. Mamy też nowy skład Komisji Międzyzakładowej, Komisji Rewizyjnej oraz prezydium Komisji Międzyzakładowej.


Międzyzakładowy Zjazd Delegatów

Data publikacji: 21/03/2018

Zbliża się kulminacyjny moment procesu wyborczego w naszej Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea. W dniach 22-23 marca 2018 roku Międzyzakładowy Zjazd Delegatów wybierze członków organów wykonawczych, którzy będą sprawować swój mandat do roku 2022. Oznacza to także, że zamknęliśmy proces wyborczy na poziomie organizacji podzakładowych.


Rozmowy płacowe - brakuje już tylko dwóch porozumień!

Data publikacji: 21/03/2018

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy kolejne porozumienie płacowe, tym  razem w spółce Enea Serwis!


Regulaminowe demotywowanie w Enea S.A.

Data publikacji: 20/03/2018

Jeszcze w zeszłym roku przesłano nam projekt nowego Regulaminu Premiowania Pracowników Enea S.A. Zgłosiliśmy do niego wiele uwag. Nie zostały uwzględnione. Regulamin został wprowadzony bez naszej zgody i wiele wskazuje na to, że ze złamaniem prawa.


Nie potrzeba nam kolejnej regulacji, ale woli walki z mobbingiem.

Data publikacji: 19/03/2018

W GK Enea funkcjonuje Kodeks Etyki, na bazie którego została powołana Komisja Etyki. Czy ubyło zachowań nieetycznych w GK Enea? Czy powoływanie kolejnej regulacji i następnego ciała zwalczy problem mobbigu, czy stanowić będzie tylko zasłonę dymną dla karygodnych zjawisk z którymi wciąż mamy do czynienia?


Rozkułaczanie w GK Enea

Data publikacji: 20/02/2018

Rozkułaczanie uprawiane pasjami w Rosji Sowieckiej, a po "wyzwoleniu" w roku 1945 także w Polsce, polegało na zniszczeniu wyróżniających się gospodarzy, których maleńkie (np. 6ha ziemi) gospodarstwa prosperowały dobrze tylko dzięki ich zaradności i pracowitości. Celem było pozbawienie wszystkich własności, zapędzenie wszystkich do kołchozów i całkowite od nich uzależnienie.

Gdzie GK Enea, a gdzie zjawisko rozkułaczania? Zapraszamy do lektury.


Rozmowy płacowe w Enea S.A.

Data publikacji: 20/02/2018

W poniedziałek 19 lutego 2018 roku odbyła się kolejna tura rozmów płacowych w Enea S.A. Niestety spotkanie trudno nazwać zadowalającym.


Nowe regulaminy organizacyjne Enea S.A. - opinia

Data publikacji: 25/01/2018

Różne są trendy organizacyjne, lecz ze świecą szukać takiej organizacji jak Enea S.A. Średnio mniej niż czterech pracowników na jednego zarządzającego (dyrektora, dyrektora pionu, kierownika biura albo kierownika referatu) to swoisty rekord.


Dyskryminacja i szykany bezkarne?

Data publikacji: 23/01/2018

We wrześniu zeszłego roku opisywaliśmy sprawę szykan ze względu na poglądy polityczne (przynależność lub sympatia do partii PiS) oraz przynależność związkową (NSZZ "Solidarność"). Sprawa pozostaje bez wyjaśnienia do dziś, a młody człowiek wciąż pozostaje bez pracy. Smaku całej sprawie nadaje fakt, iż Komisja Etyki, która miała temat wyjaśnić, od paru miesięcy jest pozbawiona skutecznego mandatu do działania ponieważ... wygasła jej kadencja, a osoby odpowiedzialne za nowe wybory jej członków jakoś nie kwapią się do przeprowadzenia tej czynności.


Podwójne dojenie Enea S.A.

Data publikacji: 14/12/2017

Kodeks spółek handlowych nie bez powodu przewidział dla spółek akcyjnych organ nadzorujący w postaci Rady Nadzorczej. Aby organ ten wypełniał swoje ważne funkcje prawidłowo jego członkowie nie mogą być obarczeni żadnymi oznakami zależności od kontrolowanego Zarządu spółki.

W trosce o dobro spółki Enea S.A., która jako spółka wiodąca ma decydujący wpływ na wszystkie spółki GK Enea, dodatkowo zobowiązani przepisami obowiązującego prawa, podjęliśmy określone kroki by ostatecznie wyjaśnić poważne wątpliwości gromadzące się wokół trzech członków Rady Nadzorczej Enea S.A.


Pierwsze rozmowy płacowe w Enea S.A.

Data publikacji: 13/12/2017

W dniu 12.12.2017 roku odbyły się pierwsze rozmowy płacowe w Enea S.A. Rozmowy bardzo ważne, bowiem jak uczy doświadczenie poprzednich lat to od nich zależy poziom ruchów płacowych w pozostałych spółkach GK Enea.


Wspólnie o rozwoju przedsiębiorstw

Data publikacji: 21/11/2017

W środę 15 listopada br. w siedzibie NSZZ „Solidarność” Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM odbyło się spotkanie z Posłem RP Panem Tadeuszem Dziubą.

Stanowisko w sprawie Systemu Oceny Pracownika

Data publikacji: 20/11/2017

Zespół powołany do oceny przebiegu i skutków wdrożenia systemu S.O.P w GK Enea zakończył pracę. Jej wynikiem jest notatka zawierająca rekomendacje dla Zarządu Enea S.A. co do dalszego losu tego projektu. Niestety nie udało się osiągnąć ujednolicenia stanowiska zespołu reprezentującego obszar zarządzania zasobami ludzkimi oraz związków zawodowych reprezentujących te "zasoby ludzkie".


Ważne stanowisko NSZZ "Solidarność" GK Enea. Co z umową społeczną?

Data publikacji: 10/11/2017

Po raz kolejny spotkały się organizacje NSZZ "Solidarność" działające w GK Enea. Tym razem skorzystaliśmy z niezwykle miłej gościny organizacji z Enea Elektrownia Połaniec i spółek zależnych.