Aktualności
Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Spotkanie z Zarządem Enea Operator

Data publikacji: 6/05/2020

Na kolejnym spotkaniu w formie wideokonferencji spotkały się strony dialogu społecznego w Operatorze. Niestety, tym razem były duże problemy techniczne, które utrudniały łączność wszystkim uczestnikom spotkania. Podsumowano najważniejsze zdarzenia jakie miały miejsce od ostatniego spotkania 24 kwietnia 2020 r. 


Komunikat dla pracowników Enea Oswietlenie

Data publikacji: 23/04/2020

Spór zbiorowy w Enea Oświetlenie??? 

Nasz komunikat w tej sprawie.


Święta Wielkiej Nocy 2020

Data publikacji: 9/04/2020

2020_04_Wielkanoc_mniejsza.png


XX Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Data publikacji: 3/04/2020

XX Droga Krzyżowa Ludzi Pracy ze względu na przypadające w tym roku 40. lecie NSZZ "Solidarność" współorganizowana jest przez nasz związek zawodowy. Ze względu na okoliczności zapraszamy do udziału w niej drogą elektroniczną!


Brak porozumienia w Enea Pomiary

Data publikacji: 1/04/2020

W Enea Pomiary kontynuowano negocjacje, których celem jest podpisanie porozumienia płacowego w tej Spółce. Ostatnio wszystkie spotkania odbywają się w formie wideokonferencji, tym razem jednak strona pracodawcy uczestniczyła osobiście.


O koronawirusie i płacach w Enea Centrum

Data publikacji: 25/03/2020

W Poznaniu w siedzie Enea Centrum po dwutygodniowej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Spółce. W związku z pandemią większość strony społecznej uczestniczyła w rozmowach na zasadach wideokonferencji.


Obradował sztab kryzysowy w Operatorze

Data publikacji: 24/03/2020

Zarząd Enea Operator zaprosił związki zawodowe działające w spółce na wspólne spotkanie celem omówienia obecnej sytuacji w spółce. W spotkaniu zorganizowanym w formie wideokonferencji uczestniczył Zarząd, Dyrektorzy Oddziałów i Departamentów i przedstawiciele najważniejszych organizacji związkowych.


Apel Przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność"

Data publikacji: 20/03/2020

Znaleźliśmy się w sytuacji, która nie miała miejsca od 100 lat, sytuacji szczególnie trudnej i niebezpiecznej. Dlatego Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda wystosował list do wszystkich członków związku.


Porozumienie płacowe w Enea Logistyka!

Data publikacji: 17/03/2020

W Poznaniu w siedzibie Enea Logistyka (EL) kontynuowano rozmowy celem zawarcia porozumienia płacowego  na 2020 r. w Spółce. Ze strony pracodawcy w negocjacjach uczestniczyli Sławomir Hinc – prezes zarządu i Adam Górczyński - członek zarządu ds. operacyjnych.


Porozumienie płacowe w Enea Operator!

Data publikacji: 13/03/2020

W Poznaniu po trzytygodniowej przerwie kontynuowano negocjacje, których celem było zawarcia porozumienia płacowego określającego  zasady polityki płacowej spółki Enea Operator.


Enea Centrum-o płacach i sytuacji w BOK-ach

Data publikacji: 10/03/2020

W Poznaniu po dwutygodniowej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest zawarcie porozumienia płacowego na 2020 r. w Enea Centrum. Przybyły na spotkanie prezes Dariusz Szymczak przypomniał zebranym o propozycjach, które padły podczas ostatnich negocjacji. 


Kolejna tura negocjacji w Enea S.A.

Data publikacji: 4/03/2020

W Poznaniu odbyła się czwarta tura rozmów płacowych w Enea S.A. Kolejny raz na spotkanie przybył jeden członek zarządu Zbigniew Piętka. Tradycyjnie zapoznano nas z uwarunkowaniami, które spowodują, że  podobno będzie to bardzo trudny rok dla całej energetyki w tym również w GK Enea.


Negocjacje w Enea S.A.

Data publikacji: 27/02/2020

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące  uzgodnienia rocznego przyrostu płac w Enea S.A. Kolejny raz padły przeprosiny za słabą reprezentację zarządu na spotkaniu (obecny był tylko  prezes Zbigniew Piętka).

 


Stanowisko związków zawodowych GK Enea

Data publikacji: 7/02/2020

Prezentujemy wspólne stanowisko 14 organizacji związkowych działających w Grupie Kapitałowej Enea, uzgodnione podczas warszawskiego spotkania w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Wnosimy o prawdziwe, niepozorowane negocjacje płacowe!!!


Spotkanie związków zawodowych GK Enea

Data publikacji: 5/02/2020

W Warszawie w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność spotkali się przedstawiciele 14 organizacji związkowych działających w Grupie Kapitałowej Enea. 


O przyszłości Enea Logistyka

Data publikacji: 23/01/2020

Zgodnie z ustaleniami z dnia 5 grudnia 2019 r. Zarząd spółki Enea Operator zorganizował spotkanie tematyczne poświęcone przyszłości spółki, a przede wszystkim pracowników Enea Logistyka w Grupie Kapitałowej Enea.


Wspólna działalność Socjalna w 2020 r.

Data publikacji: 14/01/2020

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia zasad prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w Grupie Kapitałowej Enea w 2020 r. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej dyskusji na temat podwyższenia odpisu ustawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Oficjalny wniosek z dyskusji-czekamy na opublikowanie Ustawy Budżetowej, która potwierdzi uzyskanie informacje.


Boże Narodzenie 2020

Data publikacji: 24/12/2019

Zyczenia_NSZZ.jpg


O płacach i przyszłości w Enea Logistyka

Data publikacji: 16/12/2019

W odpowiedzi na zaproszenie NSZZ Solidarność do rozpoczęcia negocjacji płacowych, których celem jest  uzgodnienie polityki płacowej w Enea Logistyka (EL) w 2020 r. zarząd Spółki zaprosił na spotkanie dotyczące tej tematyki. Ze strony pracodawcy w rozmowach uczestniczył Sławomir Hinc prezes zarządu. 


Rocznica stanu wojennego

Data publikacji: 13/12/2019

Dziś obchodzimy kolejną rocznicę wydania wojny Polakom przez władających Polską z sowieckiego nadania komunistów. Po tym, jak usilne prośby gen. Jaruzelskiego o zbroją interwencję ZSRS nie poskutkowały, 13 grudnia 1981 roku, dla ratowania swojej władzy na mocy dekretu Rady Państwa wprowadzono w Polsce stan wojenny.