Aktualności
Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Święta Wielkiej Nocy 2020

Data publikacji: 9/04/2020

2020_04_Wielkanoc_mniejsza.png


XX Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy

Data publikacji: 3/04/2020

XX Droga Krzyżowa Ludzi Pracy ze względu na przypadające w tym roku 40. lecie NSZZ "Solidarność" współorganizowana jest przez nasz związek zawodowy. Ze względu na okoliczności zapraszamy do udziału w niej drogą elektroniczną!


Brak porozumienia w Enea Pomiary

Data publikacji: 1/04/2020

W Enea Pomiary kontynuowano negocjacje, których celem jest podpisanie porozumienia płacowego w tej Spółce. Ostatnio wszystkie spotkania odbywają się w formie wideokonferencji, tym razem jednak strona pracodawcy uczestniczyła osobiście.


O koronawirusie i płacach w Enea Centrum

Data publikacji: 25/03/2020

W Poznaniu w siedzie Enea Centrum po dwutygodniowej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Spółce. W związku z pandemią większość strony społecznej uczestniczyła w rozmowach na zasadach wideokonferencji.


Obradował sztab kryzysowy w Operatorze

Data publikacji: 24/03/2020

Zarząd Enea Operator zaprosił związki zawodowe działające w spółce na wspólne spotkanie celem omówienia obecnej sytuacji w spółce. W spotkaniu zorganizowanym w formie wideokonferencji uczestniczył Zarząd, Dyrektorzy Oddziałów i Departamentów i przedstawiciele najważniejszych organizacji związkowych.


Apel Przewodniczącego KK NSZZ "Solidarność"

Data publikacji: 20/03/2020

Znaleźliśmy się w sytuacji, która nie miała miejsca od 100 lat, sytuacji szczególnie trudnej i niebezpiecznej. Dlatego Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotr Duda wystosował list do wszystkich członków związku.


Porozumienie płacowe w Enea Logistyka!

Data publikacji: 17/03/2020

W Poznaniu w siedzibie Enea Logistyka (EL) kontynuowano rozmowy celem zawarcia porozumienia płacowego  na 2020 r. w Spółce. Ze strony pracodawcy w negocjacjach uczestniczyli Sławomir Hinc – prezes zarządu i Adam Górczyński - członek zarządu ds. operacyjnych.


Porozumienie płacowe w Enea Operator!

Data publikacji: 13/03/2020

W Poznaniu po trzytygodniowej przerwie kontynuowano negocjacje, których celem było zawarcia porozumienia płacowego określającego  zasady polityki płacowej spółki Enea Operator.


Enea Centrum-o płacach i sytuacji w BOK-ach

Data publikacji: 10/03/2020

W Poznaniu po dwutygodniowej przerwie kontynuowano rozmowy, których celem jest zawarcie porozumienia płacowego na 2020 r. w Enea Centrum. Przybyły na spotkanie prezes Dariusz Szymczak przypomniał zebranym o propozycjach, które padły podczas ostatnich negocjacji. 


Kolejna tura negocjacji w Enea S.A.

Data publikacji: 4/03/2020

W Poznaniu odbyła się czwarta tura rozmów płacowych w Enea S.A. Kolejny raz na spotkanie przybył jeden członek zarządu Zbigniew Piętka. Tradycyjnie zapoznano nas z uwarunkowaniami, które spowodują, że  podobno będzie to bardzo trudny rok dla całej energetyki w tym również w GK Enea.


Negocjacje w Enea S.A.

Data publikacji: 27/02/2020

W Poznaniu kontynuowano rozmowy dotyczące  uzgodnienia rocznego przyrostu płac w Enea S.A. Kolejny raz padły przeprosiny za słabą reprezentację zarządu na spotkaniu (obecny był tylko  prezes Zbigniew Piętka).

 


Stanowisko związków zawodowych GK Enea

Data publikacji: 7/02/2020

Prezentujemy wspólne stanowisko 14 organizacji związkowych działających w Grupie Kapitałowej Enea, uzgodnione podczas warszawskiego spotkania w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Wnosimy o prawdziwe, niepozorowane negocjacje płacowe!!!


Spotkanie związków zawodowych GK Enea

Data publikacji: 5/02/2020

W Warszawie w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność spotkali się przedstawiciele 14 organizacji związkowych działających w Grupie Kapitałowej Enea. 


O przyszłości Enea Logistyka

Data publikacji: 23/01/2020

Zgodnie z ustaleniami z dnia 5 grudnia 2019 r. Zarząd spółki Enea Operator zorganizował spotkanie tematyczne poświęcone przyszłości spółki, a przede wszystkim pracowników Enea Logistyka w Grupie Kapitałowej Enea.


Wspólna działalność Socjalna w 2020 r.

Data publikacji: 14/01/2020

W Poznaniu kontynuowano rozmowy celem uzgodnienia zasad prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w Grupie Kapitałowej Enea w 2020 r. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej dyskusji na temat podwyższenia odpisu ustawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Oficjalny wniosek z dyskusji-czekamy na opublikowanie Ustawy Budżetowej, która potwierdzi uzyskanie informacje.


Boże Narodzenie 2020

Data publikacji: 24/12/2019

Zyczenia_NSZZ.jpg


O płacach i przyszłości w Enea Logistyka

Data publikacji: 16/12/2019

W odpowiedzi na zaproszenie NSZZ Solidarność do rozpoczęcia negocjacji płacowych, których celem jest  uzgodnienie polityki płacowej w Enea Logistyka (EL) w 2020 r. zarząd Spółki zaprosił na spotkanie dotyczące tej tematyki. Ze strony pracodawcy w rozmowach uczestniczył Sławomir Hinc prezes zarządu. 


Rocznica stanu wojennego

Data publikacji: 13/12/2019

Dziś obchodzimy kolejną rocznicę wydania wojny Polakom przez władających Polską z sowieckiego nadania komunistów. Po tym, jak usilne prośby gen. Jaruzelskiego o zbroją interwencję ZSRS nie poskutkowały, 13 grudnia 1981 roku, dla ratowania swojej władzy na mocy dekretu Rady Państwa wprowadzono w Polsce stan wojenny.


Enea S.A. - rozmowy płacowe na rok 2020

Data publikacji: 4/12/2019

Drugą Spółką, która odpowiedziała na zaproszenie do rozpoczęcia rozmów dotyczących ustalenia polityki płacowej w 2020 r. i odbyła spotkanie w tej sprawie została Enea S.A. Podczas spotkania w Poznaniu Pracodawcę reprezentowali:

  • Mirosław Kowalik - Prezes Zarządu,
  • Zbigniew Piętka - Wiceprezes  Zarządu ds. Korporacyjnych,
  • Jarosław Ołowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Rozmowy płacowe na rok 2020 rozpoczęte!

Data publikacji: 2/12/2019

Pierwszą Spółka, która odpowiedziała na nasze zaproszenie do podjęcia negocjacji płacowych na 2020 r. jest  Enea Serwis.