Aktualności
Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Manifestacja pod Senatem

Data publikacji: 31/08/2015

Na posiedzeniu 4 września senatorowie rozpatrzą postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy ws. referendum. Referendum, w którym mają być zadane pytania ważne dla naszego związku zawodowego i dla Polski.


Solidarność pokoleń

Data publikacji: 31/08/2015

W minioną sobotę odbył się w Gdańsku, na terenach po historycznej Stoczni Gdańskiej festyn rodzinny z okazji 35. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” pod hasłem "Solidarność Pokoleń". 

Zaczęło się od manifestacji pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Między innymi przemawiał tam Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda.


Zakończone spory

Data publikacji: 26/08/2015

Dziś zostały podpisane porozumienia kończące spory płacowe w dwóch spółkach GK ENEA - ENEA Serwis oraz ENEA Logistyka.


Spór w ENEA Serwis Sp. z o.o.

Data publikacji: 16/07/2015

W jednej z ważnych spółek GK ENEA reprezentujące załogę związki zawodowe ponownie nie mogły dziś znaleźć nici porozumienia z jej Zarządem w sprawie podwyżek płac. W efekcie spór nieubłąganie wchodzi w fazę mediacji.


ENEA S.A. likwiduje biuro

Data publikacji: 16/07/2015

W efekcie ciągłej restrukturyzacji w ENEA S.A. zostało zlikwidowane jedno z biur. W wyniku tej operacji zagrożone zostały miejsca pracy osób objętych gwarancjami zatrudnienia.


Wspólnie w obronie Wartości GK ENEA

Data publikacji: 9/06/2015

Prezes ENEA S.A. Krzysztof Zamasz ogłosił rok 2015 Rokiem Wartości w GK ENEA. Dlatego nie przypuszczaliśmy nawet, że wobec działań osób zarządzających ENEA Centrum Sp. z o.o. będziemy zmuszeni bronić zapisów Kodeksu Wartości GK ENEA.


Mały sukces

Data publikacji: 3/06/2015

Rozmowy płacowe w ENEA S.A. zostały zakończone zawarciem kompromisowego uzgodnienia płacowego przewidującego podwyżkę płacy zasadniczej dla pracowników od czerwca 2015.

Liczymy na zawarcie podobnych uzgodnień w pozostałych spółkach GK ENEA.


Dezinformacje, manipulacje

Data publikacji: 3/06/2015

 

Nasz cykl "Dezinformacje, manipulacje" doczekał się następnego odcinka. Tym razem to służby informacyjne ENEA Operator postanowiły wziąć przykład od swoich kolegów i koleżanek z ENEA S.A. W przekazanym komunikacie o rozmowach płacowych, które odbyły się w dniu 2.06.2015 "zapomniały", że Związki Zawodowe wcale nie odrzuciły przedstawionego przez Zarząd ENEA Operator programu tzw. premii efektywnościowej, co więcej gorąco poparły wprowadzenie tego pomysłu w życie

 
 

Sprawa pracowników Hotelu Edison

Data publikacji: 26/05/2015

Zarząd ENEA S.A. podjął już jakiś czas temu decyzję o sprzedaży, skąd inąd bardzo często wykorzystywanego dla potrzeb spółek GK ENEA, Hotelu Edison w Baranowie. Na najbliższy czas zapowiedziana jest finalizacja umowy sprzedaży. Problem w tym, że pracownicy tej spółki nie mają żadnych informacji co do swojej przyszłości.


Wybory Prezydenckie 2015

Data publikacji: 8/05/2015

Związek Zawodowy nie działa w próżni politycznej, jego skuteczność zależy od decyzji polityków aktualnie sprawujących władzę. Tym samym każdy z nas w czasie wyborów przyczynia się do zwiększenia lub zniwelowania skuteczności działań NSZZ Solidarność w obronie naszych interesów. Dlatego właśnie Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" podjęła decyzję o wystosowaniu apelu w sprawie poparcia w najbliższych wyborach Prezydenta RP kandydata Andrzeja Dudy.


Rozmowy płacowe w GK ENEA - stan obecny

Data publikacji: 15/04/2015

Odbyła się kolejna tura rozmów płacowych w jednej ze spółek GK ENEA - ENEA Operator Sp. z o.o. ...


Święta Wielkanocne 2015

Data publikacji: 3/04/2015

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego dla wszystkich naszych członków i sympatyków!

Zamieszczamy także życzenia otrzymane od Katolickiego Stowarzyszenia Energetyków NAZARET.


Rozmowy płacowe - kolejna tura

Data publikacji: 3/04/2015

W dniu 2 kwietnia 2015 odbyła się koleja tura rozmów  z Zarządem ENEA S.A. dotyczących polityki płacowej w roku 2015.


Dezinformacje, manipulacje

Data publikacji: 25/03/2015

 

W najnowszym numerze ENEA News (nr 14/2015) mamy do czynienia z kolejną manipulacją informacyjną. Funkcjonariusz ds. propagandy i dezinformacji zatrudniany przez ENEA S.A. popełnił ciekawą interpretację przebiegu spotkania wiceministra Skarbu Państwa Zdzisława Gawlika z Zarządem ENEA S.A. i przedstawicielami związków zawodowych działających w GK ENEA.


Spotkaliśmy się ze Zdzisławem Gawlikiem, Sekretarzem Stanu w MSP

Data publikacji: 18/03/2015

Zdzisław Gawlik, dotrzymując danego stronie związkowej zobowiązania, odwiedził ENEA S.A. i w dniu 17.03.2015 spotkał się z przedstawicielami działających w GK ENEA związków zawodowych. Spotkanie odbyło się w obecności Prezesa Zarządu ENEA S.A. Krzysztofa Zamasza oraz członków Zarządu Pawła Orlofa oraz Grzegorza Kinelskiego.


Palące problemy społeczne w GK ENEA - kolejne spotkanie

Data publikacji: 12/03/2015

W dniu 12 marca 2015 odbyło się w Baranowie kolejne spotkanie z harmonogramu spotkań, których celem jest rozwiązanie najbardziej palących problemów społecznych narosłych w GK ENEA w ostatnim czasie.

Stronę pracodawców reprezentowali mędzy innymi prezesi: Paweł Orlof (ENEA S.A.), Michał Gramatyka i Katarzyna Mińkowska (ENEA Centrum), Marek Szymankiewicz (ENEA Operator). Po stronie związkowej zasiedli przewodniczący i przedstawiciele wszystkich działających w GK ENEA związków zawodowych.


Preliminarz świadczeń socjalnych, rozmowy płacowe ENEA Operator

Data publikacji: 11/03/2015

W dniu dzisiejszym (11.03.2015) odbyło się spotkanie w sprawie uzgodnienia Preliminarza świadczeń socjalnych dla wspólnej działalności socjalnej w GK ENEA.

Odbyły się także rozmowy na temat polityki płacowej w ENEA Operator, jak też omówiono parę zagadnień bieżących w naszej spółce dystrybucyjnej. 


Interpretacje ZUZP, sprawy płacowe w ENEA S.A.

Data publikacji: 11/03/2015

Dziś odbyło się drugie spotkanie z Zarządem ENEA S.A. w sprawie dokonania interpretacji ZUZP ENEA. Jest to element harmonogramu spotkań, które mają na celu rozwiązanie napięć społecznych powstałych w spółkach GK ENEA w wyniku niektórych działań zarządów spółek grupy.

Także w dniu dzisiejszym odbyliśmy następną turę rozmów na temat polityki płacowej wENEA S.A. na rok 2015.


Źle się dzieje na Pomorzu Zachodnim

Data publikacji: 20/02/2015

Źle się dzieje na północnym zachodzie Polski. Proces wygaszania zakładów pracy miał tam swój szczyt jeszcze w czasach, gdy to określenie nie było jeszcze tak modne, jak dzięki naszej obecnej Pani Premier jest dziś. Traktowanie tego regionu wygląda tak, jakby ktoś chciał go wepchnąć w objęcia państwa niemieckiego. A jest to też teren działania naszej GK ENEA.


Kolejna ważna dla pracowników GK ENEA spółka zagrożona

Data publikacji: 20/02/2015

Podczas gdy jesteśmy mamieni pozoracją dialogu społecznego zagrożone jest istnienie kolejnej ważnej dna pracowników GK ENEA spółki. Poprzez politykę wprowadzaną przez ENEA S.A. na podstawie wątpliwej jakości opinii prawnych tworzonych w wątpliwych intencjach należący do GK ENEA Szpital Uzdrowiskowy ENERGETYK kierowany jest ku upadkowi.