Aktualności
Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Schizofreniczna dychotomia czyli wsparcie z jednoczesną dyskrymininacją

Data publikacji: 12/09/2017

Niedawno pisaliśmy o bardzo nieładnie przeprowadzonym pozbyciu się pracownika w Enea S.A. ("Wrażliwe serce" związkowca). Po bliższej analizie tej historii okazuje się, że znajdujemy w niej wiele elementów świadczących o dyskryminacji na tle poglądów politycznych i przynależności związkowej.


Nie chcemy takiego SOP!!!

Data publikacji: 12/09/2017

System Oceny Pracowniczej jest przedmiotem ostrej krytyki od pierwszego ujawnienia swoich założeń jeszcze przed rokiem 2015. 

Nie zgodzimy się na wprowadzenie tego rozwiązania w narzucanym przez Zarząd Enea S.A. kształcie. Wchodzimy w spór zbiorowy.


Posiłki profilaktyczne i ubezpieczenie na życie

Data publikacji: 11/09/2017

Dziś odyło się spotkanie z Zarządem spółki Enea Operator oraz zapoznaliśmy z ofertą przedłużenia obowiązującej umowy grupowego ubezpieczenia na życie.


"Wrażliwe serce" związkowca

Data publikacji: 10/09/2017

Każdy ma prawo do swojej wizji postawy, jaką powinien reprezentować przedstawiciel organów związku zawodowego, w szczególności nieformalny założyciel organizacji mającej bronić pracowników przed dominującą pozycją pracodawcy. Jednak pewne sytuacje nie mogą zostać uznane za postawę godną osoby stojącej za organizacją związkową w żadnym przypadku, a z taką właśnie sytuacją mieliśmy ostatnio do czynienia w Enea S.A.


Wyrok w sprawie reprezentatywności Synergii i co z tego wynika

Data publikacji: 7/09/2017

Dziś Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok w sprawie wniosku organizacji Synergia dotyczącego stwierdzenia jej reprezentatywności. Sąd stwierdził oczywistą oczywistość, która nie była podważana przez żadną ze stron ani przez uczestnika postępowania, którym na pewnym jego etapie stała się NSZZ "Solidarność" Enea - w Enea S.A. organizacja Synergia posiada reprezentatywność.

Skoro to oczywista oczywistość, to o co właściwie chodzi w tej sprawie? Zapraszamy do lektury.


„GODNY WYBÓR” w Grupie Kapitałowej Enea?

Data publikacji: 1/09/2017

Zasady kończenia aktywności zawodowej i przechodzenia na emeryturę muszą być akceptowane społeczne. Przywracając wiek emerytalny 60 i 65 lat i dając możliwość wyboru, realizujemy właśnie społeczny postulat – mówił prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji kampanii społeczno-informacyjnej pt. „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego”. A jak to wygląda obecnie w GK Enea?


Zmiany w Zarządzie Enea S.A.

Data publikacji: 25/08/2017

Podczas wczorajszego posiedzenia Rady Nadzorczej Enea S.A. z Zarządu odwołano Mikołaja Franzkowiaka, dotychczasowego wiceprezesa ds. finansowych, oraz Wiesława Piosika, dotychczasowego wiceprezesa ds. korporacyjnych.

Rada Nadzorcza delegowała do pracy w Zarządzie swojego członka, Rafała Szymańskiego. Obejmie on tymczasowo funkcję wiceprezesa ds. korporacyjnych.

Więcej w raporcie giełdowym dostępnym pod adresem: Zmiany w składzie Zarządu Enea S.A.


Nagroda na Dzień Energetyka

Data publikacji: 28/07/2017

Została ustalona wysokość nagrody na Dzień Energetyka, której minimalna wysokość określona jest w naszym ZUZP. 


Dajcie człowieka - paragraf się znajdzie

Data publikacji: 27/07/2017

Rzecz będzie o pozbywaniu się Dyrektor Ewy Skrzyńskiej.

Skansen PRL/III RP w Enea trzyma się mocno. Jak przystało na muzeum wszelkie zjawiska dotyczące przedstawianego okresu historycznego są bardzo uwypuklone. Wiele wskazuje na to, że tym razem mamy do czynienia z nawiązaniem do charakterystycznego zjawiska karania za dociekanie prawdy, która może być szkodliwa dla osób z kręgu "nietykalnych".


Zamrożone dobro pracowników

Data publikacji: 4/07/2017

Na skutek roszczenia organizacji Synergia do bycia stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Enea S.A. oraz Spółek Zależnych Wymienionych w Załączniku nr 10 do Układu (krótko mówiąc: ZUZP Enea) zamrożone zostały wszelkie sprawy związane z wykonywaniem zbiorowego prawa pracy, przy którym wymagana jest współpraca ze związkami zawodowymi. 


Spotkanie kwartalne z Zarządem Enea S.A.

Data publikacji: 4/07/2017

Spotkaliśmy się z Zarządem Enea S.A. w ramach tzw. spotkania cyklicznego.


Umowa Społeczna GK Enea - dajemy konkrety

Data publikacji: 29/06/2017

Na nasze pismo wzywające do negocjacji umowy społecznej (Wzywamy do negocjacji, chcemy Umowy Społecznej!) otrzymaliśmy odpowiedź Zarządu Enea S.A. w tonie wymijającym, przez niektóre związki zawodowe określonym jako "kpina". Mimo to uznajemy ją za sygnał otwierający drogę do rozmów.


Nowe regulaminy RPS i RJO Enea S.A. - nasza opinia

Data publikacji: 28/06/2017

Jakiś czas temu otrzymaliśmy projekty nowych regulaminów: Regulaminu Przedsiębiorstwa Spółki Enea S.A. oraz Regulaminu Jednostek Organizacyjnych Enea S.A. Dokumenty zostały nam przesłane w formacie PDF bez zaznaczonych zmian w stosunku do stanu obecnego. Mimo monitów nie otrzymaliśmy zestawienia zmian. Być może wiemy dlaczego.


Rocznica Czerwca 1956

Data publikacji: 28/06/2017

Poznaniacy od momentu wkroczenia Armii Czerwonej byli pod szczególnym nadzorem nieufnych wobec nic władz komunistycznych. Odbiło się to także w sferze ekonomicznej - niepewny ideologicznie Poznań dostawał wielokrotnie mniej środków na rozwój, a pracownicy przemysłowi średnio 100zł niższą pensję niż ich koledzy z innych części kraju. To nędza i niewyobrażalnie złe dziś dla nas warunki pracy wyprowadziły ich na ulicę pamiętnego 28 czerwca 1956 roku.


Tabela płac Enea Centrum-co zrobi Zarząd, by nie zapłacić pracownikom?

Data publikacji: 8/06/2017

W dniu 14.04.2014 zakończył się spór zbiorowy w spółce Enea Centrum. Od tego dnia rozpoczął się spór o dotrzymanie Porozumienia w zakresie wynegocjowanego podniesienia obowiązującej podstawy do budowy tabeli płac zasadniczych o 5%. Do dnia dzisiejszego ten zapis Porozumienia kończącego spór zbiorowy z roku 2014 nie został przez Zarząd Enea Centrum wypełniony.


Konflikt w Elektrowni Połaniec

Data publikacji: 5/06/2017

W Elektrowni Połaniec z najwyższym niepokojem obserwujemy, jak traktowani byliby wszyscy pracownicy w Polsce gdyby nie doszło do zmiany  w polskim układzie politycznym. Nas przerzucano używając wszelkich kruczków prawnych na zasadach art. 231 K.p., w Połańcu ludzie są już po prostu zmuszani do zmiany pracodawcy i pogorszenia swoich warunków pracy i płacy.


Metody S.B. w Enea

Data publikacji: 5/06/2017

Mija właśnie 28 rocznica wyborów kontraktowych, będących wynikiem umowy okrągłostołowej pomiędzy wyselekcjonowaną częścią tzw. opozycji antykomunistycznej i komunistami. Los sprawił, że jednocześnie noc z 4 na 5 czerwca to rocznica wydarzeń, które znane są jako Nocna Zmiana, a były udaną próbą obrony przed jakąkolwiek głębszą dekomunizacją.
Aby ocenić czasy w których przyszło nam aktualnie żyć proponujemy mały eksperyment historyczno-intelektualny. Przedstawimy potencjalną wizję funkcjonowania Enea S.A. w czasach działania komunistycznej Służby Bezpieczeństwa.


Wzywamy do negocjacji, chcemy Umowy Społecznej!

Data publikacji: 2/06/2017

Grupa Enea wciąż się rozrasta, trwają procesy konsolidacji nowych podmiotów. Już docierają do nas sygnały o niepokojących zjawiskach występujących w czasie tego procesu. Dlatego uważamy, że w GK Enea potrzebna jest nowa Umowa Społeczna, obejmująca wszystkie obecne podmioty Grupy.


Regulamin Pracy w Enea Centrum podpisany!

Data publikacji: 25/05/2017

Od początku roku trwały prace nad nowym Regulaminem Pracy spółki Enea Centrum, które miały na celu umożliwić zatrudnienie osób pracujących dla spółki za pośrednictwem agencji pracy tymczasowych bez dezintegracji działalności spółki. Dziś udało się podpisać uzgodnioną w trybie układowym nową wersję dokumentu.


Zakończenie kontroli PIP w Enea Centrum

Data publikacji: 24/05/2017

W dniu 23 maja 2017 odbyło się spotkanie z Panią Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu podsumowujące prowadzoną przez nią kontrolę w spółce Enea Centrum. Głównym obszarem kontroli były sprawy płacowe w spółce.