Aktualności
Organizacja Międzyzakładowa nr 58 ZR Wlkp

Nie tylko o płacach w Enea Centrum

Data publikacji: 24/03/2021

Kolejną Spółką, która kontynuowała rozmowy dotyczące ustalenia polityki płacowej w 2021 r. była Enea Centrum. Ze względu na ogłoszoną pandemię rozmowy prowadzono w trybie mieszanym (zdalnie i stacjonarnie).


Negocjacje płacowe w Enea Pomiary

Data publikacji: 23/03/2021

W Enea Pomiary kontynuowano rozmowy , których celem jest uzgodnienie polityki płacowej w Spółce na 2021 r. Ze względu na ogłoszoną sytuację pandemiczną , rozmowy toczyły się tylko w trybie wideo-konferencyjnym.


Kontynuacja rozmów płacowych w Enea Serwis

Data publikacji: 22/03/2021

W Enea Serwis odbyło się drugie spotkanie w zakresie ustalenia polityki płacowej Spółki w 2021r. Ze względu na obostrzenie sanitarne związane z ogłoszoną pandemią koronawirusa spotkanie odbyło się na zasadzie wideo-konferencji.


Transformacja energetyczna: Kończy się czas pism i rozmów

Data publikacji: 19/03/2021

Zapraszamy do lektury artykułu z Tygodnika Solidarność pod jednoznacznym tytułem: "Transformacja energetyczna: Kończy się czas pism i rozmów".


Obradowała KM NSZZ Solidarność Enea

Data publikacji: 18/03/2021

Na ostatnim zebraniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM) w Szczecinie 27 sierpnia 2020 r. liczyliśmy, że pandemiczne restrykcje miną i spotkamy się na tradycyjnym opłatkowym spotkaniu w grudniu 2020r. lub styczniu 2021 r. Niestety tak się nie stało, wprost przeciwnie, ogłaszane są kolejne restrykcje izolujące społeczeństwo.Kontynuacja rozmów płacowych w Enea S.A.

Data publikacji: 17/03/2021

W Enea S.A. odbyła się kolejna tura rozmów płacowych , których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej Spółki w 2021 r. Negocjacje ze względu na ogłoszony stan pandemii odbyły się w trybie mieszanym (stacjonarnie i zdalnie). Większość strony społecznej uczestniczyła  w spotkaniu w formie wideo-konferencji.


Negocjacje płacowe w Enea Serwis

Data publikacji: 8/03/2021

Spotkanie rozpoczął Prezes Ireneusz Rogowski od przedstawienia skromnego rozliczania funduszu płac i zatrudnienia za 2020 rok. W założeniach i wytycznych jakie otrzymali od właściciela czyli Enea S.A. na ten rok nie jest planowany wzrost funduszu płac i poziom zatrudnienia.


Negocjacje płacowe w Enea S.A.

Data publikacji: 24/02/2021

Drugie wezwanie do podjęcia negocjacji poskutkowało - kluczowa Spółka  Grupy Kapitałowej (GK)-  Enea S.A. zaprosiła Stronę Społeczną do rozpoczęcia rozmów i negocjacji, których celem jest uzgodnienie zasad polityki płacowej w Spółce w 2021 r. Ze względu na restrykcje narzucane przez zespół medyczny z którym współpracuj rząd RP, strona związkowa mogła uczestniczyć w spotkaniu wyłącznie w formie wideo-konferencji.


Negocjacje płacowe w Enea Pomiary

Data publikacji: 16/02/2021

Pierwszą Spółką z GK Enea, która odpowiedziała na nasze wezwanie do negocjacji placowych, których celem jest uzgodnienie polityki płacowej w 2021 r jest Spółka Enea Pomiary. Ze względu na oficjalną sytuację epidemiczną, rozmowy toczyły się w trybie mieszanym (stacjonarnym i wedeokonferencyjnym).


Wspólna Działalność Socjalna w 2021 r.

Data publikacji: 21/01/2021

Administrator Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) zorganizował kolejne spotkanie, którego celem było uzgodnienie Planu i Preliminarza  WDS na 2021. Z powodu pandemii spotkanie odbyło się w formie wideo-konferencji.


Życzenia świąteczne Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea

Data publikacji: 17/12/2020

kartka KM2 na stronę 2020-page-001.jpg


Odszedł Józef Szreiber

Data publikacji: 17/12/2020

Szreiber_pogrzeb.png


Minister Soboń w Enea

Data publikacji: 15/12/2020

Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego Artur Soboń, zawitał do Enea i spotkał się ze Stroną Społeczną.Nie tylko o płacach w Enea Serwis

Data publikacji: 15/12/2020

Zgodnie z uzgodnieniem  z 16 października 2020 r. strony dialogu społecznego w Enea Serwis spotkały się by porozmawiać o ewentualnych ruchach płacowych w Spółce w 2020 r. Jak się okazało tematyka spotkania była szersza.


Koniec negocjacji płacowych w Enea Centrum

Data publikacji: 18/11/2020

W Enea Centrum kontynuowano rozmowy, których celem było zakończenie negocjacji płacowych w 2020 r.


Nie tylko o płacach w Enea Pomiary

Data publikacji: 16/11/2020

W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się z Zarządem Enea Pomiary.


Działalność socjalna - spotkanie

Data publikacji: 13/11/2020

Strony dialogu społecznego w Grupie Kapitałowej Enea spotkały się by rozmawiać o Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) w 2021r. Ze względu na obecną sytuację formą podstawową spotkania byłą wideokonferencja.


Spotkanie w Enei Logistyka w obecności Zarządu Enei Operator

Data publikacji: 28/10/2020

W dniu 28 października 2020 r., głównie w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w Enei Logistyka w obecności Zarządu Enei Operator. Pracodawcę ze strony EL reprezentowali: Sławomir Hinc - Prezes Zarządu oraz Adam Górczyński - członek Zarządu ds. Operacyjnych; ze strony EOP: Andrzej Kojro - Prezes Zarządu, Michał Cebula - Wiceprezes Zarządu ds. pracowniczych oraz Katarzyna Jarzębińska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich.


Spotkanie płacowe w Enei Centrum

Data publikacji: 27/10/2020

W dniu 27 października br., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w Enei Centrum, w którym uczestniczył m.in. prezes Zarządu Dariusz Szymczak.
Na wstępie Dyrektor Departamentu Wsparcia HR Anna Kowalik przedstawiła prezentację dotyczącą:
- propozycji uzgodnienia dni wolnych: w 2021 r. święta przypadające w sobotę to: 1 maja, 14 sierpnia i 25 grudnia. Proponuje się udzielenie dnia wolnego:
za dzień 1 maja - dzień 4 maja, wtorek;
za dzień 14 sierpnia - dzień 13 sierpnia, piątek;
za dzień 25 grudnia - dzień 24 grudnia, piątek.


Porozumienie w Enei Operator!

Data publikacji: 21/10/2020

W dniu 21.10.2020 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei Operator, którego głównym celem była kontynuacja rozmów, zgodnie z podpisanym wcześniej Porozumieniem płacowym.
Pracodawcę reprezentował Zarząd w składzie: Andrzej Kojro - Prezes Zarządu, Wojciech Drożdż - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, Michał Cebula - Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych, a także Katarzyna Jarzębińska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich.