Organizacja Podzakładowa Nr 55
NSZZ "Solidarność" ENEA Bydgoszcz

 

Skupiamy pracowników spółek Grupy Kapitałowej ENEA na obszarze historycznego Zakładu Energetycznego Bydgoszcz S.A.

Naszym przewodniczącym na kadencję 2018-2022 jest Grzegorz Skiba.