ZPC w Enea S.A. - tak, ale pamiętajmy o wszystkich pracownikach

 Data publikacji: 21/11/2019

Poproszono nas o przedłużenie funkcjonowania Regulaminu Premiowania Pracowników Enea S.A. w oparciu o System Zarządzania Przez Cele na rok 2020. Jednak w naszej opinii przedłużając jego funkcjonowanie należy wziąć pod uwagę także pracowników spoza grupy stanowisk zarządzania. I mamy na to argumenty.

Mechanizm tworzenia kwoty bazowej, na której oparte są wyliczenia przysługującej premii w ramach ZPC, automatycznie uwzględnia wzrost płacy zasadniczej pracowników spółki. Tego automatycznego mechanizmu nie zawiera jednak regulamin obejmujący pracowników Enea S.A. nieobjętych ZPC. Dlatego naszą zgodę na przedłużenie  funkcjonowania obecnego Regulaminu Premiowania zgodnie z ZPC uzależniamy od podniesienia kwot bazowych także dla pozostałych pracowników spółki.

2019_11_21_EnSA_w_sprawie_przedluzenia_ZPC_kanc.jpg