Zakończenie kontroli PIP w Enea Centrum

 Data publikacji: 24/05/2017

W dniu 23 maja 2017 odbyło się spotkanie z Panią Inspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu podsumowujące prowadzoną przez nią kontrolę w spółce Enea Centrum. Głównym obszarem kontroli były sprawy płacowe w spółce.

Sprawdzona została poprawność wzorów służących do naliczania płac, tworzenie tzw. "funduszu 1%" na nagrody dla pracowników. Nie stwierdzono tu nieprawidłowości formalnych, choć od strony nieformalnej strona społeczna wyraziła zastrzeżenia co do przeznaczenia części tego funduszu na zeszłoroczną nagrodę świąteczną, co nie jest zgodne z intencją jego tworzenia - pracodawca zaoszczędził w ten sposób na pracownikach sto kilkadziesiąt tys. zł. Pytaliśmy też swego czasu zarząd Enea Centrum o powody, dla których wg naszej  wiedzy całkowicie pominięte w rozdziale nagród zostało Biuro Szkoleń BHP Enea Centrum. Przypomnijmy, że to właśnie na to biuro rozpętała nagonkę pewna organizacja powstała przy zarządzie Enea S.A.

Jaka tabela płac obowiązuje w Enea Centrum?

Jak wszyscy pamiętamy poprzedni Zarząd Enea Centrum na polecenie poprzedniego Zarządu Enea S.A. uparł się, aby ni z tąd ni z owąd tabelę płac w kształcie wynikającym z Porozumienia kończącego spór zbiorowy w roku 2014 zarejestrować w ZUZP. Ponieważ był to czas czynienia wszelkich zabiegów, by wszelkie możliwe kruczki prawne wykorzystać na niekorzyść pracowników GK Enea nie zgodziliśmy się na ten dziwny pomysł, a strona Pracodawców wykorzystała tak uzyskany pretekst do niewypełnienia zapisów Porozumienia. Tymczasem jednym z wniosków pokontrolnych ma być stwierdzenie, że Enea Centrum nie wprowadzając w życie tabeli płac w kształcie wynikającym z Porozumienia kończącego spór zbiorowy w roku 2014 łamie prawo pracy, a rejestracja tej tabeli nigdy nie była i nie jest aktem koniecznym do jej stosowania.

Ponieważ dziś w Enea mamy praktycznie pełną kontynuację poprzedniej linii politycznej więc nie dziwi fakt totalnego sprzeciwu obecnego Zarządu Enea Centrum przeciwko takiemu werdyktowi Państwowej Inspekcji Pracy. W ramach tego sprzeciwu Zarząd spółki wniósł sprzeciw wobec werdyktu PIP. Sprawa będzie toczyła się dalej.

Pani Inspektor wyraziła zawód z powodu małej aktywności pozostałych poza NSZZ "Solidarność" związków zawodowych w tej tak ważnej dla pracowników Enea Centrum sprawie. Obecni na spotkaniu przedstawiciele pozostałych związków obiecali wsparcie dla dalszych działań PIP związanych z wyegzekwowaniem od Zarządu Enea Centrum respektowania zapisów Porozumienia kończącego spór zbiorowy z roku 2014. Wygrana będzie oznaczała konieczność spłaty podwyżki, która wynikłaby z podniesienia kwot minimalnej płacy w poszczególnych kategoriach zaszeregowania od rok 2014 do dnia dzisiejszego.

Awans a podwyżka

Tutaj wychwycone zostały przez Panią Inspektor przesłanki do stwierdzenia nieprawidłowości. W czym rzecz?

Cytując ZUZP Enea "Awansowanie polega na powierzeniu pracownikowi wyższego stanowiska, na którym wykonywane obowiązki różnią się od poprzednich wyższym stopniem trudności i złożoności, większą odpowiedzialnością oraz wymagają odpowiedniego poziomu wiedzy teoretycznej i doświadczenia zawodowego, a w szczególności umiejętności i właściwego analizowania poszczególnych zagadnień i odejmowania trafnych wniosków". Jednocześnie wg naszego ZUZP "Awansowanie pracownika wiąże się z przyznaniem wyższego wynagrodzenia w tej samej, lub wyższej kategorii zaszeregowania." Tymczasem w Enea Centrum miała miejsce niejedna zmiana, którą każdy rozsądny człowiek interpretuje jako awans, natomiast pracownicy, których te sytuacje dotyczą, podwyżek nie otrzymali. Zarząd Enea Centrum wykorzystuje tutaj pewną nieprecyzyjność zapisów ZUZP, którą dobrze opłacone kancelarie zewnętrzne mogą interpretować na niekorzyść pracowników twierdząc, że awans to wcale nie awans. Chodzi o semantyczne przepychanki dotyczące faktycznego zwiększenia "stopnia trudności i złożoności" itd. Dlatego Pani Inspektor wniosła o analizę zmian zakresów obowiązków osób, które w powszechym mniemaniu zostały awansowane, natomiast nie otrzymały wymaganych przez ZUZP obowiązujący w Enea Centrum podwyżek.

Wynagrodzenia dla prowadzących PKZP

Okazuje się, że w związku z nowymi przepisami wynagrodzenia za prowadzenie PKZP nie może być wypłacane jak dotychczas co dwa miesiące, lecz co miesiąc.

Pracownicy tymczasowi

Podczas rządów koalicji PO/PSL prawo w Polsce zostało doprowadzone do takiego stanu, że w kwestii zatrudniania pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej (APT) panuje w praktyce właściwie pełna dowolność. Obserwujemy to od paru lat w GK Enea, gdzie pojęcie praca tymczasowa nie ma nic wspólnego ze zdroworozsądkową interpretacją tego terminu. Pani Inspektor przedstawiła nam zestaw luk prawnych pozwalających na taki stan rzeczy, nadzieja w zmianach legislacyjnych i zmianie kierunku związanej inną mentalnością ludzi piastujących obecnie najwyższe stanowiska władzy w Polsce. Tymczasem  według naszych informacji zatrudnienie przez APT w Enea Centrum zamiast zmaleć w ostatnim roku wzrosło.

Jest jednak duży promyk nadziei na zmianę tej sytuacji. Jak wiadomo pracujemy obecnie nad nowym Regulaminem Pracy mającym umożliwić zatrudnienie tych osób pracujących za pośrednictwem APT w obszarach, gdzie ta forma zatrudnienia jest obecnie wykorzystywana dla obejścia prawa pracy w kwestii czasu pracy. Przy tej okazji Zarząd spółki usiłuje przepchnąć pomysły w naszej ocenie niebezpieczne dla pracowników spółki, dlatego rozmowy trwają już parę miesięcy. Mamy nadzieję, że mimo wszystko wkrótce dojdziemy do porozumienia.