Wzywamy do negocjacji, chcemy Umowy Społecznej!

 Data publikacji: 2/06/2017

Grupa Enea wciąż się rozrasta, trwają procesy konsolidacji nowych podmiotów. Już docierają do nas sygnały o niepokojących zjawiskach występujących w czasie tego procesu. Dlatego uważamy, że w GK Enea potrzebna jest nowa Umowa Społeczna, obejmująca wszystkie obecne podmioty Grupy.

Słowa należy przekuwać w czyny, dlatego w ramach współpracy NSZZ "Solidarność" w GK Enea wezwaliśmy Zarząd Enea S.A. do negocjacji. Na razie odpowiedzi brak, wciąż czekamy na to, czy reprezentacja wielu tysięcy pracowników GK Enea zostanie zlekceważona, czy też dialog społeczny zostanie potraktowany przez Zarząd Enea S.A. poważnie.