Wsparcie Prezydenta Poznania

 Data publikacji: 13/02/2015

Podziękowaliśmy za reakcję Prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który stanął w obronie GK ENEA jako spółki ważnej dla Wielkopolski i innych regionów stanowiących obszar jej działania.

Obawiając się, że wobec groźby nieprzemyślanej konsolidacji ENEA z inną grupą energetyczną intencją zarządu ENEA S.A.  jest uzyskanie spokoju społecznego poprzez stworzenie kolejnej iluzji dialogu społecznego zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta Poznania. Poza podziękowaniami poprosiliśmy o dalsze wsparcie w ratowaniu miejsc pracy w Wielkopolsce oraz innych regionach stanowiących obszar działania naszej spółki. Zaznaczyliśmy, jakie znaczenie dla regionu i miasta Poznania ma funkcjonowanie GK ENEA jako samodzielnego podmiotu i jakie skutki może mieć przeprowadzenie konsolidacji w sposób nieprzemyślany i bez analizy skutków społecznych tego procesu.