Stanowisko związków zawodowych GK Enea

 Data publikacji: 7/02/2020

Prezentujemy wspólne stanowisko 14 organizacji związkowych działających w Grupie Kapitałowej Enea, uzgodnione podczas warszawskiego spotkania w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność".

Wnosimy o prawdziwe, niepozorowane negocjacje płacowe!!!

Aby powiększyć prosimy użyć lewego przycisku myszy nad obszarem dokumentu:

2020_02_03_Wspolne_stanowisko_Warszawa.jpg