Spotkanie związków zawodowych GK Enea

 Data publikacji: 5/02/2020

W Warszawie w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność spotkali się przedstawiciele 14 organizacji związkowych działających w Grupie Kapitałowej Enea. 

Spotkanie rozpoczęła krótka autoprezentacja przybyłych do Warszawy związkowców (jeszcze nie wszyscy się znamy-zbyt rzadko się spotykamy). Zaproszeni na spotkanie członkowie RN Enea S.A. wybrani przez Pracowników podziękowali za wybór oraz przedstawili tematy jakimi zajmowała się RN (z wyłączeniem danych wrażliwych Spółki) Następnie podsumowano dotychczasową współpracę oraz przedstawiono plany na ten rok:

1-Wybory do Rady Nadzorczej Enea S.A. Podsumowano wybory z 2019 r. oraz dyskutowano na temat zmian do Regulaminu Wyborów do RN Enea S.A..

2-Umowa Społeczna. Zapoznano zebranych z treścią najważniejszych zapisów Umowy, omówiono postępy w transformowaniu tych zapisów do ZUZP.

3-Manifestacja w Poznaniu w czerwcu 20219 r. Podziękowano wszystkim organizacjom za liczny udział w tej manifestacji, której efektem było zawarcie porozumień płacowych w G.K. Enea.

4-Informacje z poszczególnych obszarów GK Enea. Przedstawiciele  Wydobycia, Wytwarzania, Enea Ciepło i Operatora zapoznali zebranych sytuacją w tych Spółkach.

5. Negocjacje płacowe. 

Przedstawiono stopień zaawansowania rozmów płacowych w poszczególnych Spółkach, oczekiwania oraz strategię na ich zrealizowanie. W tym temacie przyjęto wspólne stanowisko skierowane do pracodawców GK Enea.

6. Harmonogram następnych spotkań.

Ustalono termin następnego spotkania 7 maj 2020 r.

7.Powołanie nowej Spółki w GK Enea

W styczniu 2020 r. powołano nową Spółkę GK Enea o nazwie "Enea Nowa Energia".