Spotkaliśmy się ze Zdzisławem Gawlikiem, Sekretarzem Stanu w MSP

 Data publikacji: 18/03/2015

Zdzisław Gawlik, dotrzymując danego stronie związkowej zobowiązania, odwiedził ENEA S.A. i w dniu 17.03.2015 spotkał się z przedstawicielami działających w GK ENEA związków zawodowych. Spotkanie odbyło się w obecności Prezesa Zarządu ENEA S.A. Krzysztofa Zamasza oraz członków Zarządu Pawła Orlofa oraz Grzegorza Kinelskiego.

Na początek informacja dla nas najważniejsza: kwestia konsolidacji na dzień dzisiejszy przestaje być aktualna. Przynajmniej, jak zapewnił min. Gawlik, na pewno do późnej jesieni.

Przedstawiciel MSP podczas spotkania wyraził wiele uznania dla działań obecnego Zarządu ENEA S.A. Nie dyskutując z oceną zasług Zarządu w zmienianiu GK ENEA strona związkowa niestety nie mogła podzielić zadowolenia pana Gawlika na polu działań Zarządu na polu zagadnień pracowniczych. W uzasadnieniu wymieniono między innymi następujące działania Zarządu ENEA S.A.:

  • nieprzestrzeganie zapisów PZUZP,
  • dokonywanie samodzielnych, nieuprawnionych interpretacji ZUZP,
  • wystąpienie ze Związku Pracodawców, którego istnienie warunkuje istnienie branży energetycznej w Polsce w sensie uregulowań prawa pracy (działania w kierunku jej likwidacji nie mają swojego odpowiednika w Europie),
  • nieefektywny sposób prowadzenia dialogu społecznego noszący znamiona jego symulacji.
spotkanie_Gawlik_3.jpgspotkanie_Gawlik_2.jpgspotkanie_Gawlik_1.jpg

Zarząd podtrzymał swoją opinię, że wszystko w GK ENEA jest w porządku, harmonogram spotkań dotyczących bolących stronę społeczną spraw jest realizowany skrupulatnie, w niektórych sprawach rysuje się nawet nadzieja osiągnięcia porozumienia. Jedną z tych spraw z którymi wiązać można nadzieję porozumienia ma być sprawa dokonania, nieuprawnionej zdaniem strony społecznej. samodzielnej przez Zarząd ENEA S.A. interpretacji zapisów dotyczących premii 8,5% Zarząd zaznaczył tutaj, że ta sprawa arbitralnego pozbawienia pracowników części premii wymaga "pochylenia się nad nią". Wywołało to ostrą reakcję związków zawodowych, które uważają, że ewentualny brak wypłaty drugiej raty premii 8,5% będzie nosił znamiona zwykłej kradzieży.

Min. Gawlik wysłuchał obydwu stron, na koniec obiecał pojawić się w ENEA za 3 miesiące aby zobaczyć postępy w rozwiązywaniu sygnalizowanych problemów społecznych w GK ENEA. Na zakończenie spotkania Przewodniczący Piotr Adamski w imieniu wszystkich zebranych przedstawicieli związków zawodowych wręczył min. Gawlikowi pismo zawierające wspólne stanowisko związków zawodowych działających w GK ENEA.