Nie tylko o płacach w Enea Pomiary

 Data publikacji: 16/11/2020

W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się z Zarządem Enea Pomiary.

Strony dialogu społecznego w Enea Pomiary na zasadach wideokonferencji rozmawiały o najważniejszych sprawach dotyczących Spółki i Pracowników:

1. Sprawy płacowe. Po krótkich negocjacjach udało się zakończyć tematy płacowe dotyczące 2020 r. (podwyżka płacy zasadniczej od grudnia 2020 r. ( dla Pracowników nieakordowych) oraz premia na Święta Bożego Narodzenia.

2. Czas pracy w 2021 r. Uzgodniono nominalny czas pracy w 2021 r. oraz dni wolne za święta przypadające w soboty w 2021r.: -za 1 maja  4maja, za 14 sierpnia 13 sierpnia, za 25 grudnia 24 grudnia.

3. Posiłki profilaktyczne w 2021 r.. Uzgodniono wartość posiłku w 2021 r.-15 zł. (tak samo ja k w Enea Operatorze).

4. Propozycja zmian zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP). Strona pracodawcy w zespole powołanym do aktualizacji ZUZP przedstawiła  propozycje zmian załącznika nr 3 do ZUZP -aktualizacji zapisów dotyczących zasad budowy tabeli płac zasadniczych i taryfikatora kwalifikacyjnego. Strona społeczna po zapoznaniu się z tymi propozycjami poprzez swoich przedstawicieli w zespole odniesie się do tych propozycji.

Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.