Spotkanie z Zarządem ENEA Centrum Sp. z o.o.

 Data publikacji: 24/01/2015

W piątek 23.01.2015 przedstawiciele związków zawodowych działających w ENEA Centrum Sp. z o.o. spotkali się z przedstawicielami Pracodawcy.

Podczas spotkania poruszono tematy:

  • proponowane zmiany do Regulaminu Pracy,
  • utworzenie w spółce komisji pojednawczej,
  • sposób rozdziału funduszu premiowego w roku 2014.

W kwestii Regulaminu Pracy przedstawiono nam dokument w postaci proponowanej przez Zarząd ENEA Centrum. Zobowiązaliśmy się odnieść do niego w ciągu 2-ch tygodni i po tym czasie spotkać się w tej sprawie ponownie.

Ponieważ aktualnie w spółce nie działa komisja pojednawcza dlatego podnieśliśmy postulat jej utworzenia jako pilny. Przedstawiliśmy stanowisko, wg którego komisja powinna składać się z 2 członków z każdej miejscowości, w której jest większa grupa pracowników spółki. Oznacza to 6 członków ze strony związków zawodowych oraz 6 członków ze strony Pracodawcy. Komisja po utworzeniu utworzy swój regulamin, ogólną intencją jest aby nie musiała zbierać się w pełnym składzie lecz aby obowiązkowo w pracach uczestniczyli członkowie komisji z lokalizacji, której dana sprawa będzie dotyczyć.

Zarząd przedstawił związkom zawodowym statystyczny sposób rozdziału funduszu premiowego za rok 2014. Przedstawiliśmy nasze uwagi akcentując, że należy wyrównać szanse chętnych pracowników do udziału w projektach, który to udział był głównym kluczem przyznawania nagród.