Spotkanie w Enea Logistyka

 Data publikacji: 19/11/2018

W czwartek 15 listopada 2018 roku odbyło się spotkanie z Zarządem Enea Logistyka. W spotkaniu uczestniczyć miały wszystkie organizacje związkowe działające w spółce. MZZE uczestnicząca w formie telekonferencji w efekcie awarii zasilania efektywnie nie brała udziału w spotkaniu. (7 krotnie nastąpiły wyłączenia prądu). W spotkaniu uczestniczył doradca Zarządu Enea S.A. Bogumił Kanik.

Agenda spotkania została ustalona wcześniej i znalazły się w niej wszystkie wnioski złożone przez NSZZ Solidarność:

  1. Wysokość stawki za posiłki regeneracyjne dla pracowników Spółki.
  2. Wysokość dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników Spółki.
  3. Wysokości ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników Spółki.
  4. Rozpatrzenie propozycji NSZZ Solidarność w sprawie premii świątecznej na Boże Narodzenie dla pracowników Spółki.
  5. Informacje zarządu o sprawach istotnych dla Spółki.

Wysokość stawki za posiłki regeneracyjne została ustalona na poziomie 13 zł 50 gr od 1 stycznia 2019 roku.

Wysokość dopłaty do okularów korekcyjnych została ustalona na poziomie 350 zł raz na 3 lata, przy czym dofinansowaniu mają podlegać także okulary przeciwsłoneczne.

Wysokość ekwiwalentu za pranie została ustalona na poziomie 25 zł.

W sprawie propozycji wysokości premii świątecznej na Boże Narodzenie dla pracowników spółki Zarząd oznajmił, że ze względu na otrzymanie w dniu spotkania pisma określającego konkretną kwotę oczekiwaną przez Wspólną Reprezentację Związkową nie jest w stanie odnieść się bez głębszych analiz do przedstawionej propozycji.

Informacje zarządu o sprawach istotnych dla Spółki.

Spółka jest wciąż w sytuacji braku konkretnego określenia jej roli w GK Enea. Zarząd przedstawił swoje działania dla zmiany tej sytuacji. Zarząd próbował podjąć rozmowy z głównym klientem jakim jest Enea Operator. Ostatecznie wniósł o spotkanie z Zarządem tej spółki. Niestety od ponad 3 tygodni nie otrzymuje odpowiedzi na postulat spotkania.

Strona społeczna zwróciła uwagę, że decyzja należy do Zarządu Enea S.A. a więc właściciela i tam powinny być kierowane wszelkie działania dla uzyskania jednoznacznej decyzji co do zadań spółki w GK Enea, stamtąd musi wyjść sygnał do pozostałych spółek egzekwujący podjęte decyzje. NSZZ „Solidarność” zadeklarowała w miarę możliwości pomóc w tej sprawie.

Trwa egzekwowanie zaległych należności. Enea Centrum nadal nie wyegzekwowała wszystkich zaległości, efektywność kancelarii zewnętrznej w tym zakresie wzrasta. Przedstawiono aktualną sytuacje finansową spółki. Dyskutowano też o celowości zakończenia programu Zakupy. Zarząd EL opracowuje nowy autorski program, który ma zastąpić program Zakupy.

NSZZ Solidarność zasygnalizowała konieczność podjęcia rozmów płacowych na początku roku 2019.

Poruszono temat modyfikacji w treści dokumentu „Polityka Antymobbingowa” przyjętym w spółce Enea Logistyka. Motywacją było usunięcie zapisów niekorzystnych dla spółki i samych pracowników ze względu na ich niejasny, stwarzający duże możliwości formułowania fałszywych oskarżeń charakter. NSZZ „Solidarność” pomimo zgody z opinią o słabej jakości przedmiotowego dokumentu zawnioskowała, aby przyjąć dokument w tym samym brzmieniu jak w pozostałych spółkach GK Enea, a to ze względu na duże zaniepokojenie wśród załogi przy jednoczesnym nikłym zysku z wprowadzonych zmian. Cały dokument jest w ocenie NSZZ „Solidarność” bezwartościowy. Prezes Janusz Grochowski zgodził się z argumentacją i zadeklarował przyjęcie dokumentu w brzmieniu analogicznym do pozostałych spółek GK Enea.

Poruszono też temat zobowiązań Spółki wynikających z nowej Umowy Społecznej. Zarząd przekazał, że jest ich świadomy i przekazał swoje pełnomocnictwa w tym zakresie grupie pracodawców negocjujących Umowę Społeczną.