Spotkanie Solidarności GK Enea

 Data publikacji: 8/05/2018

W Daniszewie spotkali się przedstawiciele NSZZ Solidarność  z Grupy Kapitałowej Enea.

Tematy poruszane podczas spotkania:

1.Sytuacja w spółkach GK.

Podsumowano negocjacje płacowe w poszczególnych spółkach, oraz zmiany a zarządach GK Enea. Powstała nowa spółka Enea Ciepło na bazie MPEC Białystok. Dyskutowano o obsłudze prawnej strony społecznej. Duży niepokój budzą fakty coraz częstszego łamania prawa, oraz omijania zapisów zakładowych źródeł prawa pracy.

2.Umowa społeczna.

Odbyło się jedno posiedzenie zespołu tematycznego.

Podsumowano efekty prac zespołu. Omówiono projekt nowej umowy społecznej. Zgłoszono kilka poprawek do przedstawionego dokumentu. Zaktualizowaliśmy skład naszych przedstawicieli do grupy negocjacyjnej.

3.Rada Nadzorcza Enea S.A.

Po podpisaniu przez Prezydenta RP weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników zmieniły się zasady wyboru członków RN Enea S.A. Dyskutowano o strategii związku w tym temacie.

4.Ustalono harmonogram działań do następnego spotkania.

2018.05.07 Daniszew S GK Enea (4).jpg2018.05.07 Daniszew S GK Enea (5).jpg2018.05.07 Daniszew S GK Enea (2).jpg