Spotkanie przedstawiciela załogi w Zarządzie Enea Operator z pracownikami

 Data publikacji: 15/02/2017

W środę, 15 lutego w siedzibie Rejonu Dystrybucji Poznań odbyło się spotkanie Tadeusza Dachowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Bezpieczeństwa Pracy z pracownikami rejonu.

W spotkaniu uczestniczyli także Jarosław Popowski, Dyrektor Oddziału Poznań, Marek Boiński, Przewodniczący Organizacji Podzakładowej „Solidarności” – Poznań oraz Tomasz Nejman, Koordynator służb SIP w Grupie Enea.

Prezes Dachowski rozpoczął spotkanie od przedstawienia dwóch kluczowych w ostatnim czasie problemów. Są to kwestie związane ze szkoleniami BHP i PPN oraz prowadzeniem spraw pracowniczych w Enea Operator. Udało się, jak mówił Prezes, całkowicie przenieść organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu Prac pod napięciem. Potwierdzanie odbycia tych szkoleń także leżeć będzie po stronie Operatora. Podobnie wyglądać będzie sprawa szkoleń BHP, z tą różnicą, że szkolenie organizuje Enea Centrum, zaś Operator poświadcza odbycie szkolenia. Prezes zaznaczył, że będzie zmierzać do całkowitego przejęcia szkoleń BHP przez Enea Operator.

W kwestii obsługi spraw pracowniczych osiągnięto kompromis, który zakłada „powrót” służb HR do Enea Operatora, lecz w okrojonym zakresie – kilkanaście osób na całą spółkę – z podległością pionową pod Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi Enea S.A.

Prezes Dachowski poruszył też temat wdrożonego przez Enea S.A. Programu Zmiany Pokoleniowej, tłumacząc jego podstawowe założenia. Podkreślił, że przystąpienie przez spółki Grupy Enea, w tym także Enea Operator, do tego programu jest dobrowolne, a decyzja w tej sprawie ma być podjęta w drodze uchwały zarządu. Temat ten wywołał szerszą dyskusję dotyczącą organizacji pracy i kompetencji pracowników Posterunków i tzw. eksploatacji. Pracownicy zauważyli, że w specyficznej sytuacji rejonu poznańskiego przygotowanie w pełni kompetentnego elektromontera, znającego topografię miejskiej sieci może trwać nawet trzy lata. Pierwszy etap Programu, czyli PDO, zakłada przekazywanie doświadczeń przez odchodzących pracowników oraz umowy „mentorskie”, jednak czy będą to wystarczające działania pozostaje w sferze budzącej niepokój zarówno nowo wybranego Prezesa jak i załogi.

Dyskutowano także o pracy Posterunków Energetycznych, ich zasięgu terytorialnym i liczbie elektromonterów w nich pracujących. Obecna organizacja Posterunków wynika z przyjętego wcześniej kryterium punktów (liczba odbiorców, długość sieci, liczba stacji i GPZ-tów). Zdaniem Prezesa Dachowskiego teraz przyjdzie czas na ocenę funkcjonowania Posterunków i ewentualną weryfikację tej organizacji. Przy okazji wszyscy uczestnicy spotkania zauważyli problem braku waloryzacji ryczałtów za „dyspozycyjność” podczas dyżurów. Dyrektor Popowski obiecał zająć się sprawą, oczywiście po oficjalnym zainicjowaniu tej sprawy przez stronę społeczną.

Prezes Dachowski oraz Tomasz Nejman odnieśli się także do sprawy ubiorów roboczych, które według pracowników często nie spełniają wymagań do stosowania w warunkach zimowych. Zasugerowano nie przyjmowanie ubiorów, bez odpowiednich oznaczeń do stosowania w konkretnych warunkach. Na przyszłość należy zwrócić większą uwagę na odpowiednie zapisy w zawartej w tym zakresie umowy z dostawcą i ich późniejsze przestrzeganie. Nie można stwarzać sytuacji, w której pracownicy otrzymują nieodpowiednie wyposażenie.

Po ponad godzinnym spotkaniu Prezes, deklarując podejmowanie wszelkich działań dla dobra ludzi, którzy są największą wartością firmy, życzył dobrej i przede wszystkim bezpiecznej pracy. Pracownicy zapowiedzieli, że będą się bacznie przyglądać działaniom wybranego przez siebie przedstawiciela w Zarządzie.

Spotkanie z Dachem 001.jpgSpotkanie z Dachem 002.jpgSpotkanie z Dachem 004.jpgSpotkanie z Dachem 003.jpg