Spotkanie kwartalne z Zarządem Enea S.A.

 Data publikacji: 4/07/2017

Spotkaliśmy się z Zarządem Enea S.A. w ramach tzw. spotkania cyklicznego.

Ze względu na dużą liczbę tematów zgłoszonych na spotkanie nie udało się poruszyć wszystkich. Dość szczegółową relację ze spotkania zamieściła nasza gorzowska organizacja podzakładowa: 3.07.2017 Kwartalne spotkanie z Enea S.A.

Na spotkaniu po raz pierwszy oficjalnie został omówiony problem zamrożenia wszelkich czynności wymagających udziału związków zawodowych, a związanych z ZUZP Enea. Problemowi temu poświęcamy osobny artykuł, do którego lektury zapraszamy: Zamrożone dobro pracowników.