Spotkanie w Enei Logistyka w obecności Zarządu Enei Operator

 Data publikacji: 28/10/2020

W dniu 28 października 2020 r., głównie w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie w Enei Logistyka w obecności Zarządu Enei Operator. Pracodawcę ze strony EL reprezentowali: Sławomir Hinc - Prezes Zarządu oraz Adam Górczyński - członek Zarządu ds. Operacyjnych; ze strony EOP: Andrzej Kojro - Prezes Zarządu, Michał Cebula - Wiceprezes Zarządu ds. pracowniczych oraz Katarzyna Jarzębińska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Spotkanie rozpoczął Prezes Hinc od informacji o zmianach właścicielskich dotyczących spółki EL, która stała się spółką „córką” Enei Operator. Poinformował o związanych z tym problemach z oddziałem Białystok i możliwościach prawnych świadczenia niektórych usług. Złożył deklaracje zachowania wszystkich etatów. Stwierdził również, że stoi na stanowisku, iż spółka EL ma rację swojego istnienia w takiej nowej formule. Na ten moment nie jest planowane wchłonięcie Logistyki przez Operatora. Spółka pracuje nad poszerzeniem spektrum świadczenia swoich usług.
Prezes Hinc potwierdził wolę wypłaty nagrody 900 zł na święta, podobnie jak w całej Grupie Kapitałowej.