Spotkanie organizacji NSZZ "Solidarność" GK Enea

 Data publikacji: 28/11/2019

W Białkowie Górnym niedaleko Konina, spotkali się przedstawiciele organizacji podstawowych NSZZ „Solidarność”  działających w GK Enea:

  • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Elektrowni Połaniec i Spółek,
  • Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.,
  • Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Enea Ciepło sp. z o.o. oddz. Elektrociepłownia Białystok,
  • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea Ciepło Białystok,
  • Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Enea.

W trakcie spotkania omówiono i oceniono dotychczasowe wspólne działania, w szczególności dotyczące:

  • Umowy Społecznej,
  • Wyborów do Rady Nadzorczej ENEA S.A.
  • Negocjacji płacowych w 2019 r. i współpracy w tym zakresie. 
Bialkow_2019.jpg

Omówiono zamierzenia NSZZ Solidarność w stosunku do pozostałych organizacji oraz pola na których jest możliwa współpraca i współdziałanie.

Uzgodniono model współpracy naszych organizacji w przyszłości.

Ustalono plan działania na 2020r.