Enea S.A. - rozmowy płacowe na rok 2020

 Data publikacji: 4/12/2019

Drugą Spółką, która odpowiedziała na zaproszenie do rozpoczęcia rozmów dotyczących ustalenia polityki płacowej w 2020 r. i odbyła spotkanie w tej sprawie została Enea S.A. Podczas spotkania w Poznaniu Pracodawcę reprezentowali:

  • Mirosław Kowalik - Prezes Zarządu,
  • Zbigniew Piętka - Wiceprezes  Zarządu ds. Korporacyjnych,
  • Jarosław Ołowski - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

Przed rozpoczęciem negocjacji płacowych M. Kowalik przedstawił aktualną sytuację w GK Enea. Zapoznał też zebranych z planami na 2020 r. oraz szansami i zagrożeniami stojącymi przed Spółkami w nowym rokuJ. Ołowski uzupełnił  to wystąpienie o dane finansowe. Następnie przystąpiono do negocjacji. Strony dialogu społecznego w Enea S.A. przedstawiły swoje procentowe propozycje dotyczące podwyższenia płac w 2020 r. Rozbieżności są duże więc postanowiono skupić się na uzgodnieniu wysokości jednorazowej nagrody na Święta Bożego Narodzenia. Po krótkich negocjacjach uzgodniono wysokość nagrody w Enea S.A. -1000 zł. Taka kwota będzie też rekomendowana dla zarządów Spółek GK Enea..

Korzystając z okazji obecności Stron Zakładowego Układu Zbiorowego Enea S.A. ( ZUZP) podpisano protokół dodatkowy nr 41 do ZUZP dotyczący Enea Centrum- zasad budowy tabeli płac zasadniczych wraz z nową tabelą płac. Dopasowano do specyfiki Spółki wykaz stanowisk na których prowadzona jest praca zmianowa i w porze nocnej oraz obowiązuje zadaniowy system pracy.Uzgodniono nowy taryfikator kwalifikacyjny oraz wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach.

Podpisana treść protokołu zostanie przesłana celem rejestracji do Państwowej Inspekcji Pracy w Poznaniu.