Rozmowy płacowe w Enea S.A.

 Data publikacji: 20/02/2018

W poniedziałek 19 lutego 2018 roku odbyła się kolejna tura rozmów płacowych w Enea S.A. Niestety spotkanie trudno nazwać zadowalającym.

Zarząd Enea S.A. podczas negocjacji reprezentowany był przez Piotra Olejniczaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych i Zbigniewa Piętkę – Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych. Spotkanie rozpoczął doradca zarządu Bogdan Klepas informując zebranych, że spotkanie dotyczy TYLKO i WYŁĄCZNIE płac i żaden inny temat nie będzie poruszany. Ponoć był to wniosek jednego ze związkowców, dotychczas nie zidentyfikowanego.

Wynikiem ustaleń z poprzedniego spotkania otrzymaliśmy informację, iż 19% załogi Enea S.A. otrzymało w 2017 roku podwyżki w średniej wysokości 800zł! To ciekawa informajca, bo porozumienie płacowe dla wszystkich pracowników Enea S.A. wyraźnie stawiało granicę podwyżek na 110zł. Po podniesieniu tej kwestii dyr. Aneta Pelczarska próbowała tłumaczyć to zjawisko powstaniem Departamentu Finansowego w Enea S.A. oraz awansami. Cóż, Zarząd właśnie zatwierdził skrytykowane przez nas regulaminy tworzące w Enea S.A. kolejny Departament i 3 biura w miejsce jednego Biura Kontroli i Audytu, więc także w roku 2018 będzie można wytłumaczyć tą metodą istnienie równych i równiejszych w GK Enea.

W ramach negocjacji płacowych Zarząd zaproponował 100zł większą od poprzedniej propozycji kwotę nagrody jednorazowej. Ma to wynikać z dobrych wyników finansowych GK Enea w 2017r. Po uwagach, że przestajemy być atrakcyjnym pracodawcą ze względu na nieatrakcyjne płace propozycja z poprzedniego spotkania została podwyższona przez Zarząd Enea S.A. o całe, uwaga, 5zł! Po odrzuceniu propozycji strony społecznej przez Zarząd spotkanie zakończyło się, następne  odbędzie się 26 lutego 2018 roku.