Rozmowy płacowe w Enea Oświetlenie

 Data publikacji: 27/02/2019

Zarząd Enea Oświetlenie zaprosił stronę społeczną do Szczecina na rozmowy dotyczące ustalenia polityki płacowej w Spółce. Z racji nakładających się na siebie negocjacji płacowych, spotkanie odbyło się na zasadzie telekonferencji. 

Na prośbę zarządu strona społeczna przedstawiła oczekiwania Pracowników dotyczące podwyższenia płac zasadniczych. Zdaniem zarządu są one wygórowane, w odpowiedzi przedstawiono propozycję pracodawcy, która z kolei zdaniem strony społecznej jest znacznie poniżej oczekiwań. Dyskutowano jeszcze o planie ekonomiczno-finansowym Spółki. Każda ze stron pozostała przy swoich propozycjach. Postanowiono dać sobie więcej czasu na przeanalizowanie swoich propozycji. Spotkanie płacowe zakończyło się spisaniem protokołu oraz ustaleniem następnego terminu negocjacji płacowych (po 20 marca 2019 r.).

Korzystając z okazji zarząd zapowiedział, że drogą elektroniczną prześle propozycję budowy tabeli płac zasadniczych, oraz nowy taryfikator kwalifikacyjny.