Rozmowy płacowe na rok 2020 rozpoczęte!

 Data publikacji: 2/12/2019

Pierwszą Spółka, która odpowiedziała na nasze zaproszenie do podjęcia negocjacji płacowych na 2020 r. jest  Enea Serwis.

Podczas spotkania w Poznaniu Pracodawcę reprezentowali:

Ireneusz Rogowski – Prezes Zarządu, Czesław Kolterman – Członek Zarządu ds. TechnicznychPiotr Bogusławski – Członek Zarządu ds. Spraw Pracowniczych

Ze strony społecznej na negocjacje stawili się przedstawiciele :

NSZZ Solidarność Enea, MZZP GK ENEA, Związek Zawodowy Pracowników Spółki pod Firmą ENEA Serwis sp. z o.o., MZZ SYNERGIA Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA, MZZP Ruchu Ciągłego Grupy Energetycznej ENEA

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji nowych członków zarządu:- Prezesa Zarządu Ireneusza Rogowskiego, oraz V-ce Prezesa Czesława Koltermanna. Następnie przystąpiono do negocjacja płacowych. Prezes P. Bogusławski przedstawił wniosek złożony przez NSZZ Solidarność, w  którym zawarto propozycję zabezpieczenia wzrostu funduszu płac o 10%. Po dłuższej wymianie poglądów w tym temacie, Zarząd zaproponował 4%. Strona Społeczna podsumowała, że rozpoczęły się rozmowy płacowe i nie odniosła się do propozycji Zarządu. Wzrost wskaźnika tabeli płac. Umówiono się, że spotkanie w tym temacie odbędzie się już po wejściu tabeli z Enea Operatora.

Pozostałe tematy poruszone na spotkaniu:

1. Wysokości posiłków profilaktycznych na 2020 r.. Podjęto uzgodnienie, które zostanie podpisanie metodą obiegową (brak wszystkich reprezentantów strony społecznej uprawnionych). Wysokość posiłku profilaktycznego od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wyniesie 14,50 zł.

2. Wymiar i rozkład czasu pracy w 2020 r. Uzgodniono rozmiar czasu pracy. Średniorocznie będzie to 168 godzin przy 252 dniach pracy.

3. Dni dodatkowo wolne za święta przypadające w soboty w 2020 ( 15 sierpnia i 26 grudnia). Uzgodniono, że dodatkowymi dniami wolnymi będą 13 sierpień i 24 grudzień 2020 r. 

4. Sprawy różne- wolne wnioski:- Przyszłość procesu zakupowego i współpraca z Logistyką i Operatorem.- Omówiono umowę przyłączeniową i ewentualne oczekiwania oraz przygotowania do rozmów z Operatorem.- Przedstawiono temat taryfikatora i pomysły na  jego ujednolicenie ( w ES jest 18 różnych elektromonterów). - Przejście na wcześniejszą emeryturę. Rozmawiano o odprowadzanej składce za pracę warunkach szczególnych.-Porównywanie wynagrodzenia nowo przyjmowanych i doświadczonych pracowników.

K.G.