Rozmawialiśmy w sprawie umowy społecznej

 Data publikacji: 25/06/2018

Realizując ustalenia z 11 czerwca 2018 r. przedstawiciele strony społecznej z GK Enea spotkali się w Daniszewie celem uzgodnienia dokumentów, które mają doprowadzić do zawarcia nowej umowy społecznej - Porozumienia gwarantującego zachowanie wysokich standardów zatrudnienia.

Obrady były owocne, w ich rezultacie:

  1. Wnieśliśmy uwagi do przesłanego nam projektu „Zasad prowadzenia negocjacji związanych z uzgodnieniem porozumienia w sprawach społecznych dla Grupy Kapitałowej Enea”.
  2. Uzgodniliśmy treść projektu nowej umowy społecznej -Porozumienia.
  3. Wytypowaliśmy 9 osobowy zespół do negocjacji, jakie odbędą się 2 lipca 2018 r.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wszystkie wyżej wymienione ustalenia przesłaliśmy stronie pracodawcy.