Regulaminowe demotywowanie w Enea S.A.

 Data publikacji: 20/03/2018

Jeszcze w zeszłym roku przesłano nam projekt nowego Regulaminu Premiowania Pracowników Enea S.A. Zgłosiliśmy do niego wiele uwag. Nie zostały uwzględnione. Regulamin został wprowadzony bez naszej zgody i wiele wskazuje na to, że ze złamaniem prawa.

Jako organizacja związkowa zauważyliśmy i zasygnalizowaliśmy stronie pracodawcy Enea S.A. wiele zmian, których skutki oceniliśmy jako demotywujące pracowników. Wskazaliśmy też możliwości polepszenia Regulaminu. Niestety, regulamin wprowadzono bez uwzględnienia naszego stanowiska, uruchamiając jednocześnie fundusz premiowy bez wymaganego w naszej ocenie przez zapisy ZUZP Enea uzgodnienia ze stroną społeczną. Głosy pracowników świadczą o tym, że nie myliliśmy się co do przewidywanych negatywnych skutków przeforsowania proponowanego przez Enea S.A. dokumentu. To jeden z tych przypadków, kiedy potwierdzenie własnych racji niekoniecznie przynosi radość. Oto nasze pismo do Zarządu Enea S.A. w tej sprawie:

18_03_21_EnSA_RegPrem_bez_uzg.gif