Regulamin Pracy i płace w Enea Centrum

 Data publikacji: 12/04/2017

Dziś odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządem Enea Centrum sp. z o.o. poświęcone uzgodnieniu projektu nowego Regulaminu Pracy oraz polityki płacowej na rok 2017.

Polityka płacowa

Udało się dziś zawrzeć porozumienie płacowe dla spółki na rok 2017. Ustalono średnią wysokość podwyżki płacy zasadniczej, sposób jej podziału pomiędzy pracowników, wysokość premii jednorazowej, minimalną wysokość nagrody na Dzień Energetyka. Uzgodniono, że wysokość tegorocznej premii przed świętami Bożego Narodzenia zostanie uzgodniona w III kwartale 2017r. Premia jednorazowa ma zostać wypłacona jeszcze przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Natomiast kluczem do podziału podwyżki płacy zasadniczej ma być średnia stawka płac zasadniczych w poszczególnych kategoriach zaszeregowania Enea Centrum. Poprosiliśmy o przekazanie nam wartości tych średnich dla poszczególnych kategorii zaszeregowania - czekamy na odpowiedź pracodawcy. Szczegóły uzgodnienia płacowego dostępne u przewodniczących Komisji Wydziałowych.

Regulamin Pracy

Punktem spornym pozostała zmiana stałych godzin pracy Departamentu Finansowo-Księgowego z dotychczas obowiązujących 7.30-15.30 na 8.00 do 16.00 z wyjątkiem Świerża Górnego, Białystoku, Jastrowia i Płotów, gdzie godziny pracy pozostają bez zmian. Co do pozostałych punktów wydaje się, iż doszliśmy do kompromisu, a czasem nawet konsensusu. Aby jednak zminimalizować możliwość nieświadomej akceptacji zmian, które ukryły się w gąszczu przekazywanych nam wersji z wyszczególnionymi różnicami odnoszącymi się tylko do treści poprzednio procedowanych dokumentów, poprosiliśmy o przekazanie nam projektu, który będzie zawierał zmiany w odniesieniu do aktualnie obowiązującego w Enea Centrum Regulaminu Pracy.

Zgodnie z deklaracją Zarządu termin następnego spotkania w kwestii Regulaminu Pracy zostanie określony jeszcze przed świętami.