Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w MPEC Białystok wraca do pracy

 Data publikacji: 1/11/2017

Sławek Grygoruk wraca z dniem 2 listopada 2017 do pracy. Taka ugoda została zawarta z Zarządem MPEC Białystok. Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie art. 52 k.p. zostanie wycofane.