Praca tymczasowa - naginanie prawa w GK Enea

 Data publikacji: 11/01/2017

Praca tymczasowa oraz agencje pracy tymczasowej to narzędzia, które mogą pełnić bardzo pożyteczną rolę na rynku pracy i to wbrew pozorom zarówno dla pracodawców, jak i dla samych pracowników. Mogą, ale pod warunkiem, że stosowane są zgodnie z ich tymczasowym przeznaczeniem. W GK Enea od 8-miu lat obserwujemy coraz większą skalę wypaczonego stosowania instytucji pracy tymczasowej przy jednoczesnej redukcji etatów tworzonych w oparciu o umowę o pracę.

W ciągu ostatnich 8-miu lat Polska przekształcana była w rezerwuar taniej i bezwolnej siły roboczej, której wszelki opór łamany miał być tymczasowym charakterem pracy, a zatrudnianie przez agencje pracy tymczasowej w połączeniu z tzw. umowami śmieciowymi stały się narzędziem wyzysku i pozbawiania praw spisanych w kodeksie pracy. Według naszej oceny przyczyną tego stanu rzeczy było złe prawo, ustanawiane dla przypodobania się przez rządzących zagranicznym koncernom dla maksymalizującym swoje zyski kosztem Polaków, ale przede wszystkim brak egzekwowania tego prawa, które stosowane w dobrej wierze nie skutkowałoby taką skalą niekorzystnych zjawisk, które niestety obserwowaliśmy także w spółkach GK Enea.

Położenie wielu tysięcy pracowników tymczasowych zdecydowanie było jedną z przyczyn zmiany politycznej, która dokonała się po ostatnich wyborach. Drobne ruchy w kierunku likwidacji tego zjawiska, które obserwowaliśmy w GK Enea w ciągu roku 2016 nie są w stanie zniwelować naszego zawodu, jaki odczuliśmy otrzymawszy pisma informujące o zamiarze kontynuowania w GK Enea procederu zatrudniania poprzez agencje pracy tymczasowej i to na stanowiskach, które wg naszej oceny zdecydowanie nie mają charakteru pracy tymczasowej. Piszemy tylko o naszym zawodzie, ponieważ pierwotne zdziwienie zniknęło, gdy przypomnieliśmy sobie ścisłą współpracę Zarządu Enea S.A. z "żółtą" organizacją związkową, stworzoną przez osoby wspierające poprzedni Zarząd z czasów koalicji PO/PSL i jego działania, osoby w większości wspierające ruch KOD. Dla nich obecnie "im gorzej, tym lepiej". Stąd nasze pismo, które zamieszczamy poniżej: