Porozumienie w Enei Operator!

 Data publikacji: 21/10/2020

W dniu 21.10.2020 r., w formie wideokonferencji odbyło się spotkanie płacowe w Enei Operator, którego głównym celem była kontynuacja rozmów, zgodnie z podpisanym wcześniej Porozumieniem płacowym.
Pracodawcę reprezentował Zarząd w składzie: Andrzej Kojro - Prezes Zarządu, Wojciech Drożdż - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, Michał Cebula - Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych, a także Katarzyna Jarzębińska - Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Negocjacje rozpoczęły się przedstawieniem informacji o dotychczasowych ustaleniach w Grupie Kapitałowej oraz propozycją Pracodawcy: 50 zł od grudnia wzrost wynagrodzenia płacy zasadniczej oraz nagroda na święta 900 zł.
Kompromisowa propozycja strony społecznej wskazywała wzrost wynagrodzenia od listopada. Ponadto strona społeczna zwróciła uwagę na konieczność wygenerowania dodatkowych środków na wyrównywanie dysproporcji płacowych.
Wiceprezes M. Cebula złożył swoją (przyjętą przez Zarząd) propozycję o przygotowaniu projektu wyrównywania dysproporcji płacowych w poszczególnych obszarach. Poinformował też stronę społeczną, że jego argumentacja o tym, iż to pracownicy EO stoją na pierwszej linii „frontu” i to mimo pandemii, została zaakceptowana przez Zarząd EO, który zgodził się na kompromisową propozycję strony społecznej. Ostatecznie ustalono: 50 zł od listopada i 900 zł nagrody na święta Bożego Narodzenia.

Ponadto uzgodniono 500 miejsc do sanatorium na 2021 r.
Omówiono również kwestię nowej tabeli płac – projekt zostanie przesłany stronie społecznej i będzie podlegał dalszym uzgodnieniom.