Brak porozumienia w Enea Pomiary

 Data publikacji: 1/04/2020

W Enea Pomiary kontynuowano negocjacje, których celem jest podpisanie porozumienia płacowego w tej Spółce. Ostatnio wszystkie spotkania odbywają się w formie wideokonferencji, tym razem jednak strona pracodawcy uczestniczyła osobiście.

Zarząd przyszedł z gotową propozycją wypłaty premii na Święta Wielkanocne i kontynuowanie negocjacji płacowych w kwietniu. Strona społeczna  próbowała przekonać pracodawców do chociaż minimalnej podwyżki płac zasadniczych, lub ewentualnie ekwiwalentu za brak podwyżek. Mimo tej sytuacji jaka jest w kraju, uważamy, że nie powinno się różnicować pracowników Grupy Kapitałowej.  Po długich konsultacjach zaproponowaliśmy wypłacenie premii świątecznej na takim jak w Enea Centrum poziomie. Niestety nie było ze strony Zarządu zrozumienia dla naszych argumentów.

Strony ustaliły spotkanie ostatniej szansy na 2 kwietnia 2020 r.