Pierwsze rozmowy płacowe w Enea S.A.

 Data publikacji: 13/12/2017

W dniu 12.12.2017 roku odbyły się pierwsze rozmowy płacowe w Enea S.A. Rozmowy bardzo ważne, bowiem jak uczy doświadczenie poprzednich lat to od nich zależy poziom ruchów płacowych w pozostałych spółkach GK Enea.

Ponieważ było to pierwsze spotkanie dotyczące polityki płacowej w roku 2018 miało ono charakter wstępny. Strona Zarządu Enea S.A., ze strony którego obecny był Prezes Mirosław Kowalik, wiceprezesi Zbigniew Piętka i Piotr Olejniczak, p.o. Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Aneta Pelczarska oraz Doradca Zarządu Bogdan Klepas, przedstawiła pokrótce obecną sytuację GK Enea oraz jej potrzeby inwestycyjne w najbliższym czasie. Strona społeczna przedstawiła odczucia oraz oczekiwania pracowników, na które niemały wpływ ma wieloletni okres zaciskania pasa na rzecz budowy nowego bloku 1075MW oraz polepszająca się sytuacja pracowników na rynku pracy.

Ostatecznie Zarząd Enea S.A. zadeklarował wzrost płac na poziomie nie niższym niż w roku 2017, natomiast związki zawodowe przedstawiły oczekiwanie społeczne na poziomie 300zł wzrostu stawki płacy zasadniczej.

Poruszono także wiele innych tematów aktualnych i ważnych dla pracowników GK Enea, w tym temat wdrożenia Systemu Oceny Pracowniczej oraz o konieczności dokonania przeglądu ZUZP.