Obradowała nasza Komisja Międzyzakładowa

 Data publikacji: 20/09/2019

W Trzęsaczu spotkali się Członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Organizatorem spotkania była Komisja Podzakładowa NSZZ Solidarność Enea Szczecin.

W zebraniu uczestniczyła Komisja Rewizyjna oraz zaproszeni goście:

 • członek Zarządu Enea Operator sp. z o.o. Michał Cebula,
 • członek Zarządu Enea Serwis sp. z o.o. Piotr Bogusławski,
 • członkowie Rady Nadzorczej Enea S.A.: Mariusz Pliszka, Michał Jaciubek oraz Maciej Mazur,
 • członek Rady Nadzorczej Enea Operator sp. z o.o. Czesław Kolterman,
 • członek Rady Nadzorczej Enea Oświetlenie sp. z o.o. Sławomir Jeremek,
 • członek Rady Nadzorczej Enea Serwis sp. z o.o. Renata Dąbrowska.
KM_Trzesacz_male.jpg

Tematyka obrad:

1. Protokół z ostatniego zebrania KM

Odczytano i przyjęto protokół z poprzedniego zebrania KM.

2. Sprawozdanie z działalności od ostatniego zebrania KM.

Członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych wydarzeń w Spółkach GK Enea:

 • podsumowano spory płacowe, manifestację, oraz zawarte porozumienia płacowe,
 • spotkania oraz korespondencja z zarządami Spółek GK Enea,
 • propozycje zmian do ZUZP w Spółkach GK Enea,
 • Regulaminy wyborów do Zarządów i Rad Nadzorczych,
 • kontrole Państwowej Inspekcji Pracy.

3. Relacja z posiedzeń Komisji Krajowej i Krajowej Sekcji Energetyków.

Marek Boiński i Robert Jusis zdali relację z tematami  poruszanymi na tych zebraniach.

4. Podjęcie uchwał i stanowisk.

KM stosownymi uchwałami upoważniła poszczególnych członków Prezydium do podpisania zmian w ZUZP poszczególnych spółek GK Enea oraz oraz do podpisania umowy z PZU celem umożliwienia kontynuacji ubezpieczenia grupowego emerytom z NSZZ "Solidarność" Enea.

5. Sprawy różne - wolne wnioski.

Tematy zgłoszone przez członków KM:

 • uprawnienia energetyczne,
 • odtwarzanie stanowisk w Enea Operator,
 • wysokość ryczałtu za dyżury domowe,
 • zakres badań okresowych,
 • wynagradzanie za pracę w nadgodzinach,
 • nowe procedury z związane z przebywaniem na terenie zakładu pracy oraz wprowadzania gości,
 • uprawnienia do profilaktyki sanatoryjnej,  system premiowania w Enea Logistyka,
 • kontynuowanie ubezpieczenia z firmą PZU dla przechodzących na emeryturę członków NSZZ "Solidarność" (od października 2019 umowa z PZU i KM wejdzie w życie),
 • komunikacja z szeregowymi członkami związku, negocjacje płacowe w 2020 r., wybory SIP na nową kadencję.

Gerard Falgowski w imieniu Duszpasterstwa Energetyków Nazaret  zaprosił członków KM oraz Poczty Sztandarowe z Komisji Podzakładowych  na Pielgrzymkę Enea Energetyków do Kamienia Pomorskiego, która będzie miała miejsce 12 października 2019 roku.

Wystąpienia zaproszonych gości zakończyły obrady KM.