Obradowała Komisja Międzyzakładowa

 Data publikacji: 18/01/2019

W Grodzisku Wielkopolskim na pierwszym w tym roku posiedzeniu spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM).

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa.

Przyjęto  następujący program zebrania:

1.Protokół z ostatniego posiedzenia KM. Odczytano i przyjęto protokół z 8.11.2018 (Pieczyska).

2.Sprawozdanie z działalności od ostatniego zabrania KM. Członkowie Prezydium zdali relację z najważniejszych zdarzeń jakie miejsce od 11 listopada 2018 r. Omówiono sytuację w poszczególnych spółkach Grupie Kapitałowej Enea.

3.Zebrania Prezydium. Przekazano informacje na temat planu posiedzeń Prezydium.

4.Informacja z prac Komisji Krajowej i Krajowej Sekcji Energetyków. Relacja z posiedzenia konwentu przewodniczących zarządów regionów i sekretariatów branżowych NSZZ „Solidarność”- przekształcenie się sztab protestacyjno-strajkowy. Omówiono cele oraz postulaty związku. Informacja ze spotkania z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz posiedzenia Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.

5. Plan zebrań KM na 2019 r. Ustalono harmonogram oraz organizatorów poszczególnych zebrań.

6.Wybory do Rad Nadzorczych Enea S.A. i Enea Oświetlenie. Po prezentacji i pytaniach na kandydatów do ciał nadzorczych w tych Spółkach KM desygnowała do wyborów do: RN Enea S.A. w miejsce Marka Michalczyka który ze względu na stan zdrowia zrezygnował z kandydowania  Mariusza Pliszkę, a do Enea Oświetlenia Rafała Gronikowskiego i Sławomira Jaremka.

7.Sytuacja w Enea Logistyka. Omówiono fakty jakie miały miejsce w ostatnim czasie. KM przyjęła oficjalne stanowisko w tym temacie ( w załączniku).

8.Sprawy różne. Poruszono temat nazewnictwa stanowisk w Enea Serwis (robotnik wykwalifikowany- monter, elektromonter) mimo wcześniejszych zapewnień temat w Oddziale Gorzów dalej nie został załatwiony. Po spotkaniu zarządu Enea Serwis temat ma zostać załatwiony.

W drugiej części spotkania uczestniczyli przedstawiciele Solidarności z GK Enea (Enea Wytwarzanie i Enea Ciepło), rozmawialiśmy o strategii związku w 2019 r. dotyczącej najważniejszych tematów pracowniczych.