O płacach i przyszłości w Enea Logistyka

 Data publikacji: 16/12/2019

W odpowiedzi na zaproszenie NSZZ Solidarność do rozpoczęcia negocjacji płacowych, których celem jest  uzgodnienie polityki płacowej w Enea Logistyka (EL) w 2020 r. zarząd Spółki zaprosił na spotkanie dotyczące tej tematyki. Ze strony pracodawcy w rozmowach uczestniczył Sławomir Hinc prezes zarządu. 

Rozpoczynając spotkanie Pan prezes przedstawił aktualną sytuację Spółki, oraz ustosunkował się do naszej propozycji podwyższenia wynagrodzeń o 10 %.Wspomniał o „karpiowym” -1000 zł. , które Spółka wypłaciła 10 grudnia 2019 r. Przedstawił też uwarunkowania korporacyjne, oraz zaproponował negocjacje podwyżek w 2020 r. dla całej Grupy Kapitałowej razem ze związkiem pracodawców GK Enea, który niedawno powstał. 

Inne tematy poruszane podczas spotkania:

1. Przyszłość EL w GK Enea.  S. Hinc w krótkim wystąpieniu przedstawił warianty dotyczące zmian w Spółce, jakie były rozpatrywane przez komitet sterujący: -Inkorporacja przez Enea Operatora (EO), -pozostawienie Spółki w obecnym kształcie, -zmiana właściciela z Enea S.A. (SA) na EO.  Rekomendowanym rozwiązaniem przez komitet sterujący jest ostatni wariant. Zakończenie procesu zmiany właściciela planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2020 r.

2. Przedstawiciel NSZZ Solidarność przedstawił uwagi dotyczące transparentności procesów zmian w EL. Strona społeczna dowiedziała się o planach dotyczących EL z maila przesłanego do Pracowników Spółki. Nikt z nami nie rozmawiał w tym temacie. Nie wyobrażamy sobie by proces zmian, który będzie zawierał skutki społeczne, nie był z nami uzgadnianyPoprosiliśmy o spotkanie w tym temacie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (SA, EO,EL).Pytaliśmy też o potwierdzenie informacji, że Enea Serwis (ES) od stycznia 2020 r. nie będzie już korzystała z usług EL.

W odpowiedzi prezes poinformował, że przy innych okazjach na nieformalnych spotkaniach rozmawiał z przedstawicielami strony społecznej i informował o planowanych zamierzeniach. Poinformował także, że aktualnie trwają analizy dotyczące w/w tematyki i po ich zakończeniu (na początku stycznia 2020 r.) wystąpi z inicjatywą spotkania ze stroną związkową. Odnośnie współpracy z ES usłyszeliśmy, że taka współpraca będzie kontynuowana. Tylko skrzynki elektryczne, które później są doposażane przez ES będą zakupywane bez pośrednictwa  EL.

2.Dni dodatkowo wolne za święta przypadające w soboty w 2020 r. ( 15 sierpnia i 26 grudnia). Uzgodniono, że podobnie jak w GK Enea dodatkowymi dniami wolnymi będą 13 sierpień i 24 grudzień 2020 r.

Na zakończenie spotkanie prezes S.Hinc wszystkim obecnym na spotkaniu, a za naszym pośrednictwem wszystkim Pracownikom złożył życzenia świąteczne.