Nie chcemy takiego SOP!!!

 Data publikacji: 12/09/2017

System Oceny Pracowniczej jest przedmiotem ostrej krytyki od pierwszego ujawnienia swoich założeń jeszcze przed rokiem 2015. 

Nie zgodzimy się na wprowadzenie tego rozwiązania w narzucanym przez Zarząd Enea S.A. kształcie. Wchodzimy w spór zbiorowy.

Fundamentem, na którym zbudowana jest koncepcja forsowanego obecnie w GK Enea Systemu Oceny Pracowniczej (SOP) jest pomysł, aby osiągnąć efekt motywacji pracowników bez zastosowania zachęt finansowych. Właściwie żadnych pozytywnych zachęt. A jeśli brak zachęt wtedy pozostaje tylko... bat. Bat na pracownika. Pomimo tej jednogłośnej krytyki projekt SOP został przejęty jak cenny spadek po porzednikach i od samego początku obecnej kadencji forsowany bez żadnych korekt przez nowy Zarząd. "Przyklepany" przez korporacyjne twory rozmywające odpowiedzialność zwane dla zmylenia "komitety zarządcze" i przekazany do wykonania bez konsultacji ze stroną społeczną służbom kadrowym. Zadziwiający to upór, godny naprawdę lepszej sprawy.

Przez pewien, dość krótki lecz intensywny czas, próbowano odpowiedzialnością za forsowanie SOP w tym kształcie obarczać Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Enea S.A., Ewę Skrzyńską. Kłamstwo ma jednak krótkie nogi, nasze śledztwo wykazało, iż osoba ta była jedynie wykonawcą decyzji podjętych z użyciem korporacyjnych mechanizmów rozmywania i przekazywania odpowiedzialności. Najlepszy dowód: Pani Ewa została zwolniona po próbie wyjaśnienia nieprawidłowości związanych z wynagrodzeniem jednej z zaprzyjaźnionych z funkcjonującym jeszcze niedawno w pełnym składzie Zarządem Enea S.A., a SOP forsowany jest nadal, za wszelką cenę.

Dlatego mówimy dość i wspólnie z innymi związkami zawodowymi wchodzimy w spór zbiorowy na tym tle.

2017_09_11_EnSA_SOP_Spor.jpg

Spór na powyższych przesłankach został wszczęty także w spółkach:

  • Enea Operator sp. z o.o.,
  • Enea Centrum sp. z o.o.,
  • Enea Logistyka sp. z o.o.,
  • Enea Oświetlenie sp. z o.o.,
  • Enea Serwis sp. z o.o.
Zarząd Enea S.A. próbował oczywiście insynuować, iż sporu nie ma, ponieważ on tak uważa. Historia kołem się toczy, przerabialiśmy już takie twierdzenia i otrzymaliśmy już parę lat temu opinię na ten temat od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:
2017_09_11_EnSA_SOP_Spor_opinia.jpg
Czekamy na realizację naszych żądań.