Negocjacje płacowe w Enea Pomiary

 Data publikacji: 23/03/2021

W Enea Pomiary kontynuowano rozmowy , których celem jest uzgodnienie polityki płacowej w Spółce na 2021 r. Ze względu na ogłoszoną sytuację pandemiczną , rozmowy toczyły się tylko w trybie wideo-konferencyjnym.

Rozmowy płacowe skupiły się tylko na uzgodnieniu wysokości premii na Święta Wielkanocne. Po krótkich negocjacjach uzgodniono wysokość premii na takim samym poziomie jak w Enea S.A.  Premię otrzymają proporcjonalnie do etatu wszyscy zatrudnieni na dzień zawarcia uzgodnienia. Termin wypłaty określony został na najkrótszy w jakim będzie mogła to zlecenie zrealizować spółka Enea Centrum. ( najpóźniej 30 marca 2021 r. najbardziej prawdopodobną datą jest 26 marca 2021 r.)

Podczas spotkania poruszono jeszcze temat  aktualizacji zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).  Zespół spotkał się dwa razy, pandemia skutecznie uniemożliwia dalsze prace.  Propozycje złożone przez NSZZ Solidarność  dalej czekają na ich rozpatrzenie.

Na zakończenie negocjacji wszyscy złożyli sobie życzenia Zdrowych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Szczegóły rozmów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

K.G.