Nagroda świąteczna w Enea Operator

 Data publikacji: 16/11/2016

Dziś, 16-go listopada 2016 roku, odbyło się zapowiadane spotkanie z Zarządem spółki Enea Operator, którego głównym przedmiotem miało być ustalenie wysokości nagrody świątecznej dla pracowników spółki. Jak należało się spodziewać, przebieg spotkania odzwierciedlał nastroje załogi, której reprezentant w Zarządzie spółki został niedawno odwołany bez podania konkretnych przyczyn. Przyjemnie nie było, na pewno nie było świątecznie.

Ze względu na coraz gorętsze nastroje wśród załogi oraz informacje z raportu finansowego GK Enea mówiące o wiodącej roli Enea Operator jako źródła zysków GK Enea NSZZ "Solidarność" postanowiła odejść od preferowanego przez nas do tej pory schematu równej wysokości nagrody świątecznej we wszystkich spółkach. Ze względu na tą wyjątkową sytuację, wywołaną niedawnymi wydarzeniami wywołanymi przez Zarząd Enea S.A., zażądaliśmy podwojonej wysokości nagrody świątecznej w stosunku do innych spółek. Niestety, Zarząd Enea Operator zadeklarował brak możliwości zmiany przeznaczonej dla pracowników kwoty ze względu na brak odpowiedniej zgody pochodzącej z Enea S.A. Wysokość nagrody świątecznej dla pracowników Enea Operator będzie taka sama, jak dla innych spółek GK Enea.

Rozdział kwot podwyżek uznaniowych

Przedmiotem spotkania miało być też przedstawienie informacji na temat rozdziału kwot podwyżek uznaniowych, których sposób przyznawania jest wciąż przedmiotem tarć wśród załogi. Spodziewaliśmy się otrzymać stosowne zestawienie drogą elektroniczną, stąd konsternację wzbudziła w nas informacja o włączeniu prezentacji do agendy spotkania. Lecz to, co nam przedstawiono okazało się całkowitym zlekceważeniem strony społecznej. Nie wiemy gdzie zapadła decyzja, ponieważ już poprzednio Zarząd Enea Operator przedstawił nam zestawienia dużo bardziej szczegółowe, które jednak nie pomogły rozwiać wątpliwości pracowników. Tymczasem przedstwiono nam... wyniki mnożenia kwoty podwyżki uznaniowej przez liczbę pracowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych!!! Z jednej strony tego się nie spodziewaliśmy, lecz po odwołaniu przedstawiciela załogi w Zarządzie chyba jednak powinniśmy się spodziewać...

Później nastąpiły wydarzenia jeszcze "ciekawsze". Zostaną opisane w osobnym  artykule, do którego lektury już zapraszamy.