Minister Soboń w Enea

 Data publikacji: 15/12/2020

Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego Artur Soboń, zawitał do Enea i spotkał się ze Stroną Społeczną.


W czasie pobytu w Enea doszło do spotkania z przedstawicielami Pracowników z poszczególnych Spółek Grupy Kapitałowej Enea. Spotkanie odbyło się w trybie mieszanym stacjonarnym i wideokonferencyjnym. Głównym celem spotkania były konsultacje społeczne związane z planami transformacji energetyki.

Rozpoczynając spotkanie prezes Paweł Szczeszek przywitał Pana Ministra i uczestników spotkania, poprosił też o powstanie i uczczenie minutą ciszy dwóch Pracowników GK Enea, którzy przegrali walkę w koronawirusem. Następnie oddał głos ministrowi Saboniowi, który poinformował, że jesteśmy kolejną Spółką, którą odwiedza by rozmawiać o transformacji. Mimo napiętego kalendarza obiecał jeszcze odwiedzić inne Spółki z GK Enea. Podkreślił, że sytuacja geopolityczna zmusza nas do podziału energetyki na tą opartą na węglu oraz na odnawialnych źródłach. Konieczne będą inwestycje w niskoemisyjną i zeroemisyjną energetykę.  Przekazał też, że proces konsultacji zamierza zakończyć pod koniec pierwszego kwartału 2021 r. Więcej szczegółów planów ministerialnych nie przedstawił, poprosił o pytania stronę związkową.

Pytania przez nas zadane dotyczyły: -spłaty wcześniejszych kredytów przy podziale GK Enea, -celowości spotkań w poszczególnych grupach Energetycznych, - braku dialogu w Zespole Trójstronnym Branży Energetycznej, Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, -cen węgla dla elektrowni, -zmian ustawy Prawo Energetyczne i koniecznością potężnych inwestycji związanych w wymianą liczników, -problemów ze służebnością gruntów.

Jednym z najważniejszych tematów do uzgodnienia w procesie transformacji energetycznej zdaniem strony społecznej jest  zapewnienie bezpieczeństwa miejsc pracy oraz wysokich standardów zatrudnienia w energetyce.

Na zakończenie trzygodzinnego spotkania minister i zarząd Enea S.A. przekazali stronie społecznej życzenia związane ze Świętami Bożego Narodzenia poproszono też nas o przekazanie ich wszystkim Pracownikom GK Enea, co niniejszym czynimy.