Mediacje w Enea Centrum

 Data publikacji: 7/07/2019

W Poznaniu kontynuowano rozmowy w ramach sporu zbiorowego o charakterze płacowym w Enea Centrum (EC)

Po zakończeniu etapu rokowań i spisaniu protokołu rozbieżności, zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przeszliśmy do kolejnego etapu czyli mediacji. Liczyliśmy na to, że podpisanie porozumienia płacowego w Enea S.A. doprowadzi konstruktywnych rozmów, zawarcia porozumienia płacowego i zakończenia sporu zbiorowego w EC. Niestety przeliczyliśmy się. Zarząd EC reprezentowany przez prezesa Sławomira Jankiewicza rozpoczynając spotkanie skupił się na umowie z mediatorem oraz kosztach mediacji, które strony mają wspólnie ponieść. Przybyły na spotkanie mediator z listy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Olaf Wiśniewski wręczył stronom sporu zbiorowego projekt umowy, która ma zostać podpisana 8 lipca 2019 r. Zarząd EC nie przedstawił żadnej nowej propozycji płacowej, za to skupił się na procedurach mediacyjnych, nieobecnych organizacjach związkowych i trudnej sytuacji Spółki. Strona społeczna wyraziła gotowość do końcowych negocjacji i ewentualnego podpisania porozumienia płacowego kończącego spór zbiorowy. Niestety pracodawca nie był gotowy na taką ewentualność. Korzystając o obecności mediatora przedstawiliśmy mu, krótką historię powstania Centrum Usług Wspólnych  (CUW) oraz protesty jakie temu towarzyszyły. „Nikt na niczym nie straci” tak pracodawca zapewniał Pracowników, których na siłę przeniesiono ze Spółek GK Enea do EC. Niestety to co obecnie się dzieje jest kolejnym przykładem jak oszukano Pracowników. Na zakończenie tej części spotkania, wspólnie z mediatorem sporządzono protokół i ustalono termin kolejnych mediacji -12 lipca 2019 r.

Strona społeczna wniosła na obrady temat związany z odpowiedzią na ich wystąpienia, a dotyczącą indywidualnych podwyżek w 2019 r. przyznanych mimo toczącego się sporu płacowego.  Strona pracodawcy już bez mediatora próbowała uzasadnić podwyżki przyznane 99 osobom (średnia podwyżka wyniosła 490 zł.). Uzasadnienie -awanse i zwiększenie zakresów obowiązków.  Fakt ten mocno zbulwersował zdecydowaną większość Pracowników EC, którzy za pośrednictwem związków zawodowych przekazali swoje oburzenie zaistniałą sytuacją. Strona związkowa przytoczyła kilka maili w tym temacie jaki do nas wpłynęły. Bardzo wielu Pracownikom zwiększono zakresy obowiązków, nie dając ani złotówki. Pojawiła się też kwestia ewentualności przekroczenia maksymalnej stawki z kategorii zaszeregowania. Dodatkowo przedstawiciele NSZZ Solidarność podkreślili, że w swym wystąpieniu prosili też o podanie kwot minimalnych i maksymalnych przyznanych podwyżek, a nie tylko średnich. Nerwowa wymiana zdań nie spowodowała zmiany przekonania strony pracodawcy o swojej nieomylności. „Przecież nic takiego się nie stało i nie ma w tym nic niestosownego”…

Regulaminy premiowania

W drugiej części dotyczącej regulaminu dla pracowników realizujących sprzedaż ze strony pracodawcy wzięli udział:

  • Anna Kowalik - Dyrektor Departamentu Wsparcia HR,
  • Tomasz Czech – Dyrektor Departamentu Bezpośredniej Obsługi Klienta,
  • Katarzyna Wyzujak - Dyrektor Pionu Obsługi Klientów,
  • Aleksandra Kilanowska - Dyrektor Pionu Spraw Pracowniczych.

 

Podczas spotkania uzasadniano nam konieczność wprowadzenia tego regulaminu. Na realizację nagród które miałby być wpłacane na podstawie tego regulamin środki ma przeznaczyć Enea SA. Strona społeczna oświadczyła, iż jest w fazie konsultacji z pracownikami przesłanego materiału a ponadto uważa za zasadne stosowanie jednakowego sposobu nagradzania dla wszystkich pracowników, a już szczególnie w obrębie jednego pionu jak np. pion obsługi klientów.