Manipulacje i dezinformacje

 Data publikacji: 17/02/2015

 

Nie jest niczym odkrywczym stwierdzenie, że aby podejmować prawidłowe decyzje należy mieć prawidłową informację, a jednym ze skutecznych sposobów osiągania celów jest wprowadzenie audytorium w błąd poprzez podanie zmanipulowanej lub niepełnej informacji. Wiedzą o tym także służby informacyjne ENEA i nie cofają się przed użyciem takich metod.

W dzisiejszym wydaniu pisma wewnętrznego GK ENEA "ENEA News" można przeczytać informację o spotkaniu związków zawodowych z Zarządem ENEA S.A., które odbyło się dnia 11.02.2015.

Szczególnej uwagi wymaga fragment: „Liderzy związkowi poruszyli także wiele tematów bieżących, dotyczących spraw pracowniczych w naszej Grupie. (...) Zdecydowano, że kwestie te zostaną szczegółowo omówione na dodatkowych, roboczych spotkaniach z Prezesem Pawłem Orlofem.
W czym tkwi manipulacja zawarta w tym przekazie skierowanym do pracowników GK ENEA? Odbiorca może ulec wrażeniu, że oto  nieświadomy niczego Zarząd ENEA S.A. dowiaduje się na spotkaniu o problemach sygnalizowanych przez stronę związkową i w odruchu przyjaznego dialogu społecznego kieruje je do dalszego szczegółowego procedowania na dedykowanych spotkaniach. Jakże inaczej będzie wyglądał osąd odbiorcy, jeśli będzie on świadom, iż o wszystkich problemach sygnalizowanych przez stronę związkową Zarząd ENEA S.A. został poinformowany drogą elektroniczną w sposób zbiorczy już w dniu 3.02.2015, choć były one oczywiście sygnalizowane  już wcześniej. Stąd właśnie zawód strony związkowej, która oczekiwała, iż podczas spotkania w dniu 11.02.2015 usłyszymy o decyzjach rozwiązujących chociaż najprostsze, a jednak łamiące prawo pracy zagadnienia, jak na przykład uzupełnienie umów o prace wymaganym przez ZUZP ENEA określeniem miejsca pracy.

Tym sposobem, dzięku służbom informacyjnym ENEA, mamy okazję zaobserwować techniki manipulacji informacją w praktyce.