Spotkanie z Zarządem Enea SA

 Data publikacji: 9/07/2020

W siedzibie Spółki w Poznaniu członkowie zarządu Enea SA spotkali się z przedstawicielami organizacji związkowych obszaru Poznańskiego.

W siedzibie Spółki w Poznaniu członkowie zarządu Enea SA – Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu, Zbigniew Piętka, Wiceprezes ds. Korporacyjnych i Jarosław Ołowski, Wiceprezes ds. Finansowych spotkali się z przedstawicielami organizacji związkowych obszaru Poznańskiego. Spotkanie odbyło się stacjonarnie oraz z wykorzystaniem wideokonferencji.

20200708 Enea SA.jpg

Po kilku uprzejmościach z obu stron i przedstawieniu sytuacji w Elektrowni Połaniec nowy prezes poprosił stronę społeczną o przedstawienie tematów z którymi przyjdzie mu się zmierzyć. Zgłoszone zostały różne tematy, także kontrowersyjne:

Nagroda na Dzień Energetyka. Zgodnie z długoletnią tradycją zasugerowaliśmy wypłatę w równej wysokości dla wszystkich Spółek GK Enea w, których taka nagroda funkcjonuje w zapisach zakładowego prawa pracy. Zaproponowaliśmy wysokość tej nagrody uwzgledniającą bardzo duże zaangażowanie Pracowników w wywiązywanie się ze swoich obowiązków w czasie pandemii. Prezes obiecał odpowiedź do 20 lipca w tej kwestii przy czym stwierdził, że w jego odczuciu powinna być to jednakowa kwota we wszystkich spółkach. Istotna była również deklaracja Prezesa, o nie oszczędzaniu na zarobkach załogi. Stwierdził, że nie ma żadnych planów obniżania wynagrodzenia w spółkach GK. Jeśli jednak któryś z Zarządów będzie straszył pracowników tego rodzaju stwierdzeniami to ma zostać poinformowany.

Łamanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Wynagradzania zasadnicze dyrektorów nie mieszczą się w kategoriach zaszeregowania, Regulamin Zarządzania Przez Cele, który od wielu lat funkcjonuje na innych zasadach niż przewiduje to ZUZP. Zespół powołany do aktualizacji zapisów ZUZP praktycznie się już nie spotyka.

Restrukturyzacja branży. Zapowiedzi przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) sugerują głęboką restrukturyzację energetyki. Podkreśliliśmy, że oczekujemy dialogu w tym temacie.

Przyszłość Enea Logistyka, Enea Serwis, Enea Pomiary w świetle planów MAP. Należałoby przyśpieszyć procesy zmierzające do przejęcia ich przez Enea Operatora.

Praca zdalna. Brak transparentności w tej tematyce w Enea SA powoduje powstawanie teorii spiskowych.

Szkolenia w GK Enea. Z jednej strony od kilku lat oszczędza się nawet na szkoleniach BHP, a z drugiej strony organizuje się drogie kilkudniowe szkolenia integracyjne. Szkolenia w większości realizowane są w formule e-learning, przez co ich jakość bardzo spadła.

Badanie satysfakcji pracowników. Zasugerowaliśmy odstąpienie od takich badań, które nie są w żaden sposób miarodajne, ponieważ bardzo mała liczba uczestników w nich uczestniczt (powszechny bojkot Pracowników). Zdaje się, że jest to niepotrzebne wydawanie środków finansowych.

Enea Ciepło i ewentualne zasilenie jej kolejnymi Spółkami. Przyszłość MPEC Piła, które obecnie znajduje się w Enea Wytwarzanie.

Do przedstawionych tematów Zarząd ustosunkuje na następnych spotkaniach, które zgodnie z deklaracją będą sukcesywnie organizowane.