Spór w Enea Centrum trwa

 Data publikacji: 12/07/2019

Kontynuowane są mediacje w sporze zbiorowym istniejącym w Enea Centrum.

W Poznaniu kontynuowano mediacje w zaistniałym sporze zbiorowym w Enea Centrum. Strona pracodawcy pozostała przy swojej propozycji z 4 czerwca 2019 r. -120 zł.  średnio do płacy zasadniczej od czerwca 2019 r. i jednorazowa wypłata w kwocie 200 zł.  Brak postąpienia zdaniem prezesa Jankiewicza wynika ze zbyt dużej rozbieżności zaproponowanych kwot podwyżek. Wobec braku postąpienia strony pracodawcy strona społeczna pozostała również przy swojej propozycji, tj. 600 zł podwyżki płacy zasadniczej od maja 2019 plus 1000 zł jako premię  jednorazową.