Rozmowy w Enea Centrum

 Data publikacji: 4/06/2020

Po ponad dwóch miesiącach w Poznaniu zarząd i strona społeczna ponownie przystąpiły do negocjacji płacowych w sprawie podwyżek płac zasadniczych w Enea Centrum.

Spotkanie odbyło się w formie stacjonarnej i wideokonferencji. Zarząd wymienił działania jakie zostały wdrożone po ogłoszeniu pandemii koronawirusa by chronić bezpieczeństwo pracowników, a jednocześnie umożliwić funkcjonowanie w możliwie jak największym zakresie biznesowym. Obecnie powoli następuje odmrażanie wprowadzonych restrykcji. Z zachowaniem wszystkich zaleceń sanepidu zostały otwarte BOK, a pracownicy z własnej inicjatywy uczestniczyli w tworzeniu swoich bezpiecznych miejsc pracy. Część pracowników powoli powraca do swoich biur z pracy zdalnej. Zdalnie pracuje jeszcze ok. 70% załogi i nie można jeszcze określić terminu powrotu do pracy stacjonarnej. Zarząd wyraził zadowolenie z postawy i zaangażowania pracowników w tak nietypowych okolicznościach.

Po tak optymistycznym wstępie strony przystąpiły do negocjacji wysokości przyrostu płac zasadniczych w 2020 r. Poprzednie dwa spotkania nie przyniosły rozstrzygnięć, więc do trzech razy sztuka. Zarząd zaproponował by w pierwszej kolejności uzgodnić ułamkowy przydział kwoty obligatoryjnej i kwoty uznaniowej  później ustalonej kwoty przeszeregowań. Strona społeczna odrzuciła taki sposób uzgodnień podtrzymując wysokość parametrów przyrostu płac z ostatniego spotkania. W trakcie dalszych negocjacji i rozważaniu  przez strony różnych wariantów kwotowych i odbyciu trzech przerw technicznych udało się stronom dojść do konsensusu negocjacyjnego. Uzgodniona kwota ma część obligatoryjną dla każdego zatrudnionego, oraz uznaniową podlegającą ocenie przełożonych. Przeszeregowania nastąpią od czerwca (wypłata w lipcu). Do 19 czerwca zostanie wypłacona wszystkim spłata za maj. We wrześniu, o ile pozwoli na to sytuacja finansowa, strony ponownie będą negocjować kolejną kwotę uznaniową. W tym temacie zostało spisane stosowne uzgodnienie płacowe.

W sprawach różnych zarząd poruszył kwestię kontynuacji pracy zdalnej z pełnymi zapisami do ZUZP. Zarząd argumentuje, że docierają do nich informację od pracowników, którzy byliby chętni prowadzić taki styl pracy stale lub rotacyjnie. Są też sygnały, że cześć pracowników jak najszybciej chce powrotu do pracy stacjonarnej. Związki nie są przeciwne takiemu rozwiązaniu z tym, że zapisy w ZUZP musiałyby gwarantować takim pracownikom pełną ochronę praw pracowniczych oraz przepisów BHP i polegać na pełnej dobrowolności wyboru przez pracownika sposobu wykonywania pracy. Zarząd sugeruje, że w tym temacie zorganizuje spotkania z pracownikami w celu wyjaśnienia wszystkich kwestii związanych z takim zatrudnieniem. Wspólnie ze stroną społeczną oraz prawnikami zostaną przygotowane i skonsultowane stosowne zapisy obejmujące ten rodzaj pracy w ZUZP.

Strona społeczna również podniosła kwestię obecnych kosztów pracowników pracujących zdalnie na sprzęcie  służbowym, ale korzystających ze swoich prywatnych łączy internetowych, prywatnych telefonów komórkowych. Zarząd tej kwestii nie rozważał, bowiem sygnały o takich kosztach nie dotarły. Padła deklaracja, że po otrzymaniu informacji sprawy takie będą załatwiane indywidualnie.

Strona społeczna poruszyła kwestię braku pisemnej odpowiedzi w sprawie zgłoszonych w lutym skarg pracowników BOK. Zarząd uważa, że na poprzednich dwóch spotkania sprawy te były poruszone i wyjaśnione. Pisemna odpowiedź zostanie przygotowana.