Porozumienie osiągnięte

 Data publikacji: 12/03/2020

Po niespełna dwóch godzinach  negocjacji  udało się zawrzeć porozumienie płacowe, które zawiera podwyżkę płac zasadniczych od marca 2020 r. oraz jednorazową premię na Święta Wielkanocne.

11 marca w Poznaniu odbyła się piąta już tura negocjacji, których celem było uzgodnienie zasad polityki płacowej w 2020 r. w Enea SA. Na rozmowy przybył cały zarząd spółki, co zwiastowało możliwość zawarcia porozumienia płacowego.

20200311_1.jpg

Prezes Kowalik wskazał, że rok 2019 r. był rokiem dobrym dla Grupy ENEA, jednak rok bieżący jest dużym wyzwaniem. Przedstawił otoczenie zewnętrzne w jakim aktualnie się znajdujemy (koronawirus, spowolnienie gospodarcze). Prezes podkreślił, że do tematu podwyżek Zarząd podchodzi racjonalnie i odpowiedzialnie oraz, że chce zapewnić adekwatność wzrostu wynagrodzeń do sytuacji w Spółce i Grupie ENEA. Przypomniał także propozycje, które pojawiły się podczas ostatnich negocjacji.

Prezes Kowalik przedstawił kolejną propozycję zarządu. Obejmowała ona podwyżkę płacy zasadniczej od kwietnia i nagrodę na święta Wielkanocne. Kolejne ustępstwa obu stron i kilkukrotne przerwy doprowadziły do zbliżenia oczekiwań stron. Z powodu skomplikowanej sytuacji w kraju i grożącą nam pandemią oraz problemy, jakie  z tego powodu mogą wystąpić w kraju i na całym świecie strony zmierzały do zakończenia negocjacji płacowych.  Po niespełna dwóch godzinach  negocjacji  udało się zawrzeć porozumienie, które zawiera podwyżkę płac zasadniczych od marca 2020 r. oraz jednorazową premię na Święta Wielkanocne. Strony ustaliły też, że w sierpniu tego roku rozmowy płacowe będą wznowione i uzgodniono minimalną podwyżkę płacy zasadniczej od sierpnia.

Prezes Kowalik podkreślił, że powyższe ustalenia w zakresie wzrostu płac dotyczą wyłącznie Enea SA i apeluje do Strony Społecznej, aby oczekiwania przedstawiane pozostałym Spółkom Grupy były adekwatne do możliwości, tak aby Spółki były w stanie je „udźwignać”.