Obrady Komisji Podzakładowej

 Data publikacji: 18/02/2021

Pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji Podzakładowej nr 2 odbyło się w środę, 17 lutego.

Zostało ono zorganizowane w formie hybrydowej - część uczestników w reżimie sanitarnym, z zachowaniem wszelkich zasad obradowała w sali przy ul. Strzeszyńskiej, pozostali połączyli się za pomocą Skype'a.

Obrady poprowadził przewodniczący Marek Boiński, a tematyka obejmowała ważne i bieżące zagadnienia nie tylko dotyczące Grupy Enea, ale też całej branży górniczo - energetycznej.

Omówiono sytuację epidemiczną w Grupie Enea. W zakładkach intranetu, na bieżąco są przekazywane wszelkie informacje i regulacje. Obecnie trwają rozmowy o szczepionkach dla pracowników. W pierwszej kolejności byliby objęci szczepieniem elektromonterzy. Należy też pamiętać o bardzo narażonej na zakażenie grupie pracowników w BOKach.

Fundusz socjalny – została podjęta decyzja o wypłacie świadczenia za 2020r. Należy zwrócić uwagę, aby wnioski do wypełnienia zostały przekazane pracownikom, którzy nie mają dostępu do komputera tak, aby nikt nie został wykluczony z procesu wypłaty. Do końca lutego 2021r. zostanie przeprowadzone rozliczenie wszystkich rachunków z ZFŚS.

W spółkach Grupy rozpoczęły się rozmowy o kształtowaniu polityki wynagrodzeń na 2021r. Na razie w żadnej spółce nie osiągnięto jeszcze porozumienia.

Przewodniczący Boiński omówił tematy poruszane na poziomie Krajowej Sekcji Energetyki, zespołu trójstronnego branży energetycznej. Ma powstać Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NABE), na bazie której ma być przeprowadzona konsolidacja węglowej części wytwórczej grup energetycznych do jednego lub dwóch podmiotów. Proces ma być neutralny z punktu widzenia miejsc pracy.

Omówiono aktualną politykę zatrudnieniową w grupie oraz obecne procedury dotyczące etatyzacji. Szczególną uwagę zwrócono na procesy i poziom zatrudnienia w różnych spółkach, działach, biurach oraz tak zwane zatrudnianie na „zakładkę” i niedobory pracownicze.

Dyskusję wzbudziło poruszenie sprawy negatywnych skutków wprowadzonych oszczędności w planach inwestycyjnych i eksploatacyjnych, a co za tym idzie, drastyczne zmniejszenie planowanych środków na te cele w 2021r.

W dalszym ciągu niepokój budzi sytuacja dotycząca pracy w BOK-ach w ENEA Centrum. Podczas dyskusji uzgodniono, że temat będzie przekazany na Prezydium Komisji Międzyzakładowej w celu podjęcia interwencji u Pracodawcy.

Zrelacjonowano przebieg zamówień i zaopatrzenia pracowników w odzież roboczą i obuwie. Obecnie trwają prace nad ujednoliceniem asortymentu w ENEA Operator w zakresie podstawowych środków wyposażenia pracowników (herbaty, mydła i kremów do rąk). Zwrócono uwagę, że powinny to być takie same produkty dla całej spółki operatorskiej.

Podjęto uchwałę o przyjęciu w skład organizacji nowych członków.