Obrady Komisji Podzakładowej

 Data publikacji: 21/08/2020

Spotkanie Komisji Podzakładowej nr 2 NSZZ Solidarność GK Enea w sierpniu znów odbyło się we Wrześni i związane było z uczczeniem dziewiątej rocznicy śmierci Pawła Balcerowskiego.

Zebranych powitał Przewodniczący Komisji Podzakładowej Kol. Marek Boiński. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy Św. w 9. Rocznicę śmierci Śp. Pawła Balcerowskiego i zmarłych związkowców. Komisja postanawiła przekazać Dar Ołtarza na odprawioną Mszę Św. w Kościele Św. Ducha we Wrześni. Po mszy złożono kwiaty na grobie Śp. Pawła Balcerowskiego na cmentarzu parafialnym we Wrześni.

Po przyjęciu porządku obrad omówiono ostatnie zmiany kadrowe w Grupie ENEA:

  • 30 czerwca br. Rada Nadzorcza ENEA S.A. na stanowisko Prezesa ENEA S.A. powołała pana Pawła Szczeszka.
  • Lech Żak złożył rezygnację z funkcji prezesa Enei Połaniec, a Marka Ryńskiego odwołano z funkcji wiceprezesa ds. technicznych. Obaj prezesi swoje funkcje pełnili do 2 lipca 2020 r. Uchwałą Rady Nadzorczej pełnienie obowiązków prezesa powierzono Jackowi Kutzowi, wiceprezesowi ds. finansowych.
  • Z funkcji prezesa Enei Ciepło odwołano Wiktora Dulewicza. Zarządzał spółką do 2 lipca 2020 r. Jednocześnie do czasowego wykonywania czynności prezesa oddelegowano Rafała Łaskiego, członka Rady Nadzorczej Enei Ciepło.
  • Mariusz Kądziołka złożył rezygnację z funkcji prezesa Enei Oświetlenie. Pełnił ją do 2 lipca 2020 r. Decyzją Rady Nadzorczej nowym prezesem od 20 lipca 2020 r. będzie Rafał Gietka.
  • Z funkcji prezesa Enei Nowa Energia odwołano Janusza Pietrewicza. Do składu zarządu powołano Tomasza Siwaka, który został prezesem oraz Krzysztofa Czabana, który został wiceprezesem ds. operacyjnych.
  • Piotr Bogusławski od 21 czerwca 2020 r. wchodzi w skład zarządu Enei Serwis. Powołano go w jego skład w wyniku wyborów przeprowadzonych wśród pracowników spółki.
  • Ireneusz Różycki złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa ds. technicznych Miejskiej Energetyki Cieplnej w Pile oraz wiceprezesa ds. technicznych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Obornikach. Zasiadał w zarządach obu spółek do 30 czerwca 2020 r.
  • Piotr Adamczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Enei ds. handlowych oraz z członkostwa  w Zarządzie,
  • Zbigniew Piętka złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Enei ds. korporacyjnych.

Grupa Kapitałowa wraca do pracy wg zasad sprzed obostrzeń. Rozpatrywane są sprawy pracowników, którzy Chcą pozostać w pracy zdalnej. Nadal każdy z pracowników zobowiązany jest do samokontroli i informowania pracodawców o objawach chorobowych.

Pravcownicy spółek Grupy otrzymają nagrodę z okazji Dnia Energetyka, która ma być wypłacona najpóźniej do 13 sierpnia br. Odznaczenia „Zasłużony dla GK Enea” – ze względów bezpieczeństwa będą wręczane na w sposób organizowany na poziomie rejonów.

Gerard Falgowski omówił sprawy związane z ograniczeniem udziału osób w pielgrzymkach do Niepokalanowa (14 sierpnia) i Częstochowy (22-23 sierpnia). Na 3 października wstępnie ustalono termin pielgrzymki Enea Operator do Markowic.

Tomasz Nejman zrelacjonował projekt regulaminu wyborów SIP na nową kadencję. Zator w procesie powstał ze strony ZZ Synergia. 

Sprawy Spółek:

Zakończyły się negocjacje płacowe. Obecnie przygotowywane są kolejne terminy spotkań w ENEA Operator i ENEA Serwis. Na 24 sierpnia zaplanowane jest w Operatorze spotkanie płacowe.

Zaproszony Michał Cebula omawiał projekt odtworzenia stanowisk w rejonach Enea Operator. Standaryzacja zatrudnienia została odłożona na później.

Kol. Beata Alkowska szczegółowo omówiła sprawę odzieży ochronnej.

Od dawna przewijają się projekty zmian w Enei Logistyce (wchłonięcie do Enei Operator) i Enei Serwis – eksploatacja i wykonawstwo.

ENEA Centrum – kol. Natalia Smelkowska prosi o pomoc w sprawach przechowywania, przekazywania, udostępniania dokumentów. W pierwszych umowach są zawarte niezbędne informacje techniczne. Kolejne systemy ewidencji i zmiany programowe spowodowały chaos!!! Zatrudnianie osób z APT, nie rozumiejących zasad pracy wielkiej grupy pracowników doprowadza do destabilizacji i narastania zaległości. Kol. Michał Cebula zapewnił o pomocy w tej sprawie.

Sprawy Socjalne:

Odbyło się spotkanie w sprawie dofinansowań do wycieczek. Nie uzgodniono stanowiska; w związku z tym – odstąpiono od organizowania wyjazdów grupowych.

Dochodzą do nas informacje o braku należytej troski przez ENEA ośrodków wypoczynkowych w Mierzynie i Pogorzelicy. Nie dokonuje się prac porządkowych, naprawczych i estetycznych. W związku z tym jest coraz mniejsze obłożenie (Mierzyn). Obawiamy się, że celowe działania destrukcyjne mają na celu znaczne obniżenie wartości i sprzedaż za bezcen.

W Przesiece, w połowie czerwca, na skutek ulew ponownie został uszkodzony dach i nastąpił przeciek do pokoju i werandy. Szkodę zgłosiliśmy do ubezpieczyciela.

Region Wielkopolska – z okazji 40 – Lecia powstania NSZZ Solidarność dla członków związku oferowany jest bon rabatowy do 4 wskazanych ośrodków. Bon ma ważność od 01 sierpnia 2020r. do 31 lipca 2020r. Rezerwacje można dokonywać telefonicznie. Dodatkowy rabat 10% jest przy okazaniu Elektronicznej Legitymacji Członkowskiej. Bony rabatowe dotyczą wyłącznie członków związku.  Szczegółowe informacje są na stronie Regionu Wielkopolska oraz zamieszczone zostaną na naszej stronie intranetowej.

Marek Boiński zrelacjonował sprawy Krajowej Sekcji Energetyki tj. sytuacja przemysłu energetycznego i zamiarów konsolidacji koncernów energetycznych; przyłączeń mikro-instalacji OZE; dostosowanie nowego Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz negocjacji w tworzeniu zasad transformacji polskiego sektora węglowo – energetycznego.

Komisja Podzakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” ENEA Poznań przyjęła do swego grona 8 nowych członków. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.